Vores rolle

Vi tager imod og giver tilbage

  

Vi indpasser vores energi efter behovet

ARC leverer den type energi byen har behov for

Populært sagt er dagrenovation det husholdningsaffald, som ikke har nogen genbrugsværdi. Forbrænding af husholdningsaffald producerer til gengæld et stort overskud af energi.

ARCs produktion af energi er baseret på affald, og varieres afhængigt af vind og vejr - over hele døgnet og året - da vi tilrettelægger vores produktion efter vedvarende energikilder som vind og sol. Det sikrer billig el og varme til hovedstadens borgere og virksomheder, at vi bidrager med elektricitet på vindstille dage, mens vi nøjes med at forsyne med fjernvarme og varmt vand på blæsende dage, hvor elmarkedet dækkes af vindenergi.

LÆS OGSÅ

Råstoffer for millioner i slagge efter forbrænding

 

Genbrugspladser som lokale medspillere

Herfra sendes rene råstoffer i cirkulation

Vi er glade for placeringen af vores 10 genbrugspladser og 6 nærgenbrugsstationer i hovedstadsområdet, som har mere end 1 mio. besøgende om året. Til sammen afleverer borgere og virksomheder ca. 105.000 tons affald på pladserne hvert år.

Genbrugsvejlederne hjælper kunderne med den rette sortering, og byttecentrene øger det direkte genbrug, hvor den enes affald bliver til den andens glæde. Via ARCs genbrugspladser genvindes ressourcerne i affaldet bedst muligt, og flere råstoffer sendes tilbage i cirkulation. Med en genanvendelsesprocent på 89 ligger vores genbrugspladser helt i top. Samlet set sparer arbejdet på ARCs genbrugspladser klimaet for ca. 30.000 ton CO2 hvert år.

En del af nærområdet
Vi stræber efter at være en attraktiv nabo, der lytter og inddrager vores nærmiljø. Ved at være åbne over for byens impulser og bidrage til byens udvikling afspejles byens liv på ARCs genbrugspladser. 

Nærgenbrugsstationerne betjener borgere i Københavns Kommune med mindre mængder affald. Der er kun adgang for bløde trafikanter for at gøre plads til åbne byttehylder. Ofte arrangerer vi bytteevents med temaer som legetøj, bøger, CD’er m.m. og vi deltager gerne, når ejerkommunerne arrangerer lokale events. 

Besøgstjeneste for skoleklasser
Vores genbrugspladser er samlet set et af de mest besøgte offentlige rum i Hovedstaden. ARCs genbrugspladser tager også imod skoleklasser for at lære dem, hvad genbrug betyder for miljøet og de kommende generationer. LÆS OGSÅ ARCs TILBUD OM DIREKTE GENBRUG

 

ARC Omlastning

Fra manuel til automatiseret omlastning af kommunernes affald

ARC modtager og omlaster affald som plast, glas metal, elektronik og hårde hvidevarer - inden det sendes videre til genanvendelse. Desuden kvalitetssikres og komprimeres kommunernes oparbejdede affald. Sådan opnås en effektiv fragt - eksempelvis af plast, der sendes til et sorteringsanlæg i Tyskland.

Det er både godt for miljøet og sparer kommunerne udgifter til transport, at ARC omlaster deres oparbejdede affald. Og ARCs service udvikler sig hele tiden. I takt med at private husstande sorterer i flere fraktioner, sender ARCs ejerkommuner størrer og større mængder genanvendeligt affald til omlastning. Derfor har der været behov for at udvide kapaciteten af omlasteanlægget – flere gange.

ARC har udvidet lejemålet i hallen frem til 2020, og tilbyder en ny service med at omlaste glas. Udvidelsen har også givet plads til, at metoden for håndtering af plasten er automatiseret. Nu læsser transportørerne plastaffaldet af direkte på et transportsystem, som fører plasten op i en ballepresse.

En af de vigtige opgaver, personalet udfører i forbindelse med omlastningen, er inspektion af affaldet. Udover at flytte og presse affaldet har driftsoperatørerne en stor opgave med at kvalitetssikre affaldet - og nogle gange fjerne fejlsorteringer manuelt.

 

Mindre cirkulation af giftstoffer

Hos ARC sorteres malet og umalet træ

Flere og flere mennesker søger mod de større byer. Det giver mere affald og stiller krav til sikker håndtering af affaldets ressourcer. Det stiller også krav til at vælge de løsninger, der er bedst for miljøet. Derfor gør vi, hvad vi kan for at minimere ARCs miljø- og klimapåvirkninger. 

ARC ønsker at vælge de løsninger, der er miljømæssigt forsvarlige. For at undgå at sende farlige stoffer til genanvendelse, opfordrer vi kunderne til at sortere malet træ ud af det rene træ på ARCs genbrugspladser. Sorteringen sikrer, at færre skadelige stoffer sendes i cirkulation eksempelvis i spånplader. Gammel maling kan nemlig indeholde skadelige stoffer som bly. 

Når forbrænding er bedst for miljøet

Fra maj 2018 har ARC fået Miljøstyrelsens godkendelse til at brænde malet og imprægneret træ, da ARCs raffinerede røgrensning kan fange de resterende tungmetaller via rensning af røggasserne. 

 
LÆS MERE
Læs mere om Amager Bakkes raffinerede røgrensning, som neutraliserer giftstoffer ved forbrænding

 

Klimaindsats

Fokus på miljø og klima

  

Vores klimaprofil

Bevægelse møder bæredygtighed

ARCs bygning på Refshaleøen, Amager Bakke, er med sine 85 meter det højeste punkt på Amager. Tagfladen er indrettet som et rekreativt område med skibakke, trailruter, klatrevæg og café øverst. Amager Bakkes højde tjener to formål; et rekreativt byrum udenpå og indeni er der plads til vores raffinerede røgrens, der fylder 2/3 af bygningen. Fra start ønskede ARC den bedst mulige rensning af røgen. Det har vi fået, og sammensætningen af teknologier på Amager Bakke gør anlægget til et af verdens bedste.

Vi er stolte over at være lykkedes med at reducere udslippet af både NOx og SO2 markant. Ligesom vi er stolte af, at bygningen bliver et rekreativt areal til glæde for borgere og besøgende i Hovedstaden.

Amager Bakke har fået massiv international omtale og har allerede ikonisk status. Ikke nok med at det er en af verdens længste kunstige skipister, der er placeret på toppen af et forbrændingsanlæg – det bliver også Nordeuropas højeste klatrevæg, et koncertsted, en del af børns skoleskema samt en sky bar med byens bedste udsigt. Copenhill, som driver det rekreative areal på Amager Bakke, samarbejder med bl.a. ski-, løbe- og klatreklubber om at skabe et nyt, fysisk samlingssted for ude-aktivitet i København.  

LÆS MERE
Læs mere om Amager Bakkes raffinerede røgrensning

Carbon capture

Amager Bakke vil fjerne CO2 fra røgen

ARC og en række samarbejdspartnere opfordrer gennem Regeringens klimapartnerskaber til at lave en national strategi for CO2-fangst/carbon capture.

Læs forslaget her.

DR har bragt en historie om mulighederne ved carbon capture - læs den her

Baggrund for projektet

I dag er der stadig plast tilbage i det restaffald, der brændes i ovnene på Amager Bakke. Også selv om der sorteres på livet løs.

ARC har flere initiativer for at reducere den mængde plast, der skal brændes, men prognoser har vist, at selv om der sker en markant udsortering af plast i affald fremover, så vil der fortsat være en vis mængde affald, der er baseret på olie.

Derfor udleder Amager Bakke årligt i omegnen af 160.000 ton fossil CO2, når vi producerer el og fjernvarme.

Hos ARC vil vi være med til at tage ansvar for at nedbringe udledningen af fossil CO2 og arbejder mod at blive CO2-neutrale.

Derfor undersøger ARC mulighederne for i første omgang at fange CO2’en og senere kunne genanvende den. Teknologien hedder carbon capture, og konklusionen er, at det er muligt – både teknologisk og økonomisk.

Princippet bag carbon capture-teknologien er, at man fanger CO2’en fra røgen fra forbrændingsanlæg, inden den forlader skorstenen ved at spraye røgen med en væske, der binder CO2’en. Når røgen så kommer ud af skorstenen, er den uden CO2.

Den opsamlede CO2 kan lagres, men på længere sigt vil det være muligt at udnytte den til fremstilling af for eksempel brændstof og dermed erstatte den olie, man ellers ville skulle hente op fra undergrunden.

Målet er, at et carbon capture-anlæg skal være i drift på Amager Bakke i 2025 og dermed hjælpe Københavns Kommune med at nå sit mål om at blive CO2-neutral.

Læs mere om Carbon Capture på Amager Bakke i Siemens artikel i Børsen her 

Direkte genbrug

Er dit affald for godt til at smide ud?

Du har flere muligheder for at give gode ting nyt liv på ARCs genbrugspladser. En af vejene til mere og direkte genbrug går via ARCs byttecentre og byttemarkeder. Her er idéen, at borgere kan indlevere de brugbare ting, de ikke selv har glæde af længere, og så kan andre komme og hente det kvit og frit. Det er fx en stor glæde for os, at bøgerne på byttecentrenes hylder er i evig rotation blandt læseglade borgere.

ARC har en række forsøg med byttecentre. Du kan aflevere ting til direkte genbrug i hele pladsens åbningstid. Ønsker du at hente ting - eksempelvis bøger, potter og pander og sågar fjernsyn og meget andet - har du flere muligheder.

BYTTECENTRE

Kulbanevej Genbrugsstation: FORSØG
Onsdag, fredag, søndag kl. 12-16 (ét besøg per dag)
Uden for åbningstiden kan du stille - men ikke tage - gode ting til byttecentret.

Vermlandsgade Genbrugsstation: FORSØG
Alle dage kl. 12-16 (ét besøg per dag)
Uden for åbningstiden kan du stille - men ikke tage - gode ting til byttecentret.

BYTTEMARKEDER

Borgervænget Genbrugsstation: FORSØG
Hver søndag kl. 12-16
Uden for åbningstiden kan du stille - men ikke tage - gode ting til byttemarkedet.

Dragør Genbrugsplads:
Hver lørdag kl. 10-14.
Uden for åbningstiden kan du stille - men ikke tage - gode ting til byttemarkedet.

DONÉR TIL ORGANISATIONER

Bispeengen Genbrugstation: FORSØG
Alle hverdage kl. 10-18 samt lør, søn og helligdage kl. 10-17.
Effekterne går til almennyttige organisationer, og du kan aflevere ting til organisationerne i hele åbningstiden.

Hvidovre Genbrugsplads:
Alle hverdage kl. 10-18 samt lør, søn og helligdage kl. 10-17
I Hvidovre går dine ting til frivillige foreninger, der driver Hvidovre Genbrugshal. ARC giver alle de ting, der er afleveret til direkte genbrug på Hvidovre Genbrugsplads, til frivillige organisationer, som sælger tingene videre første lørdag i hver måned i Hvidovre Genbrugshal, Høvedstensvej 43, Hvidovre.

Effektiv batteriindsamling

Mere end 1100 frivillige batteriindsamlere

60 pct. af et batteri kan genbruges, men mange batterier ender i det almindelige affald, hvor de er til skade for miljøet. Samtidig mister vi en unik mulighed for at genanvende ressourcer som mangan og zink i batteriet. Derfor har ARC gjort en indsats for at samle batterier til genanvendelse siden 1988. I dag har ca. 1.100 frivillige erhverv, forretninger, organisationer og institutioner en af ARCs batterikasser stående offentlige steder, så borgere i hovedstadsområdet nemt kan komme af med deres brugte batterier. 

ARCs genbrugspladser tager også imod brugte batterier og giver batterikasser til kunderne, så de kan hjælpe til at sende flere brugte batterier fra husholdningen til genbrug frem for forbrænding. I 2017 blev der samlet 130.000 batterier til genanvendelse. Mens de indsamlede mængder på genbrugspladserne ligger på samme niveau som tidligere år, steg mængden af indsamlede batterier via de frivillige indsamlere med 17,5 % sidste år, hvor der kom 121 nye indsamlere til. 

Bliv batterieindsamler
Bliv batteriindsamler ARC - det er gratis og uden arbejde for dig. Det eneste du behøver at gøre er at MELDE DIG SOM INDSAMLER HER  - så tager vi os af arbejdet. 


Husk de skjulte batterier
Små knapcelle-batterier indeholder kviksølv, der er et giftigt tungmetal, som ophober sig i kroppen. Når knapcellebatterier ender blandt kaffegrums og bleer i affaldsspanden, bliver de brændt og metallerne bliver ikke genanvendt.

I mange tilfælde er batterierne bygget ind i legetøj, sko eller fødselsdagskort. I de tilfælde er det bedre at aflevere produktet i 'ELEKTRONIK' eller endnu bedre, skrue batteriet ud først.   


Læs mere
Årsrapport om ARCs arbejde med at samle brugte batterier ind til genanvendelse ARCs batterirapport for 2017

Mere genbrug

Sydhavn Genbrugscenter

  

Fra skorsten til genbrugscenter

Bæredygtig fra begyndelsen

Allerede i forbindelse med opførelsen af Sydhavn Genbrugscenter blev der tænkt bæredygtigt.

Således er der i projektet genbrugt armaturer, der er brugt genbrugstræ til terrassen, og hele 5000 ton beton fra Amagerværkets gamle skorsten er brugt i selve genbrugscenteret samt ydermuren omkring.

Sydhavn Render Web Sidebillede

Det store fokus på bæredygtighed har fået opmærksomhed, og i begyndelsen af 2019 – allerede inden indvielsen - modtog Sydhavn Genbrugscenter derfor Dansk Betons bæredygtighedspris.

06 Sidebillede

Sydhavn Genbrugscenter er formet som et uendelighedstegn for at symbolisere materialernes cyklus.

Genbrugspladsen

Sammen får vi mere ud af affaldet

Københavns nye genbrugscenter i Sydhavnen mere end blot en genbrugsstation. Centeret adskiller sig fra øvrige genbrugspladser ved, at endnu mere af byens affald bliver genanvendt og genbrugt. 

Slusen 

I indkørslen til selve genbrugsstationen, får duvejledning i at sortere dit affald fra til direkte genbrug.

Inden du kommer ind på selve genbrugspladsen, skal du igennem Slusen, som er bemandet med medarbejdere, der hjælper med at identificere de materialer og genstande, der kan genbruges. De udvalgte ting bliver kategoriseret, vejet og kommer på lager, så det kan genbruges af centerets igangsættere, i workshops osv.

 

Genbrugspladsen

På genbrugspladsen sorterer du affaldet i de relevante beholdere. Genbrugsstationen modtager 35 typer af affald, heriblandt byggeaffald og haveaffald. 

Som den første plads, er fraktionen 'Småt Brændbart' ændret til 'Rest efter sortering' for at signallere, at det er absolut sidste mulighed, når alle ressourcer til genanvendelse er sorteret rigtigt. 
(ARCs øvrigte genbrugspladser udfaser 'Småt Brændbart' senest i 2021)

Der er ingen byttefaciliteter i Sydhavn Genbrugscenter. 

Læs mere om genbrugspladsens åbningstider

Undervisningslokalet

Få hele fortællingen om affald og bæredygtighed

Sydhavn Genbrugscenter bliver ikke kun for voksne: Vi har også indrettet et nyt læringsrum for 0.-6. klasse med fokus på materialelære, bæredygtighed og cirkulær økonomi. Det nye rum skal spille sammen med besøgscentret på Amager Bakke og forløbet på sorteringsanlægget, så skoleelever har mulighed for at få hele fortællingen om affald og bæredygtighed i Danmark.

Emnerne fordelt på klassetrin

0-2 klasse: Affald og sortering
3-4 klasse: Sortering og affaldets forskellige rejser
5-6 klasse: Affaldets rejse, materialer og genanvendelse

 

Multihuset

Københavns Kommunes tilbud

Sydhavn Genbrugscenter er mere end en almindelig genbrugsstation. Centeret adskiller sig fra Københavns øvrige genbrugspladser ved, at endnu mere af byens affald bliver genanvendt og genbrugt. Derudover rummer huset en række faciliteter og aktiviteter, som sætter fokus på genbrug og bæredygtighed.

Det store multihus med materialelager, testlaboratorium, værksted og andre faciliteter til udvikling af direkte genbrug sikrer, at genstande og materialer i højere grad kan bevare deres værdi. Læs mere om Testlaboratoriet, hvor igangsættere udvikler cirkulære forretningsidéer.

Værksted

Udover en genbrugsplads rummer huset en række faciliteter og aktiviteter, som sætter fokus på genbrug og bæredygtighed. Eksempelvis et værksted, hvor iværksættere udvikler cirkulære forretningsidéer.

Workshops, arrangementer og undervisning

I multihuset vil der året rundt være workshops for børn og voksne, paneldebatter, oplæg og filmfremvisninger relateret til genbrug,  bæredygtighed samt workshops, paneldebatter, oplæg og filmfremvisninger relateret til genbrug og bæredygtighed. 

Find arrangementer for børn og voksne Der er også undervisning for skoleklasser samt en besøgstjeneste.

 

Adresse og åbningstider finder du her

Læs mere om Københavns Kommunes aktiviteter i Sydhavn Genbrugscenter

Holdspiller

Forsøgs- og udviklingsprojekter

  

Bedre sortering af plast

Book et besøg

ARC er en aktiv medspiller, når ejerkommunerne realiserer deres affaldsmålsætninger. Sortering af plast er et eksempel på en konkret opgave ARC udfører for Københavns Kommune. ARC driver anlægget for at få viden om hvilke typer plast, der er er i plastaffald indsamlet fra husholdningerne, og for at kunne udføre forsøg med genanvendelse af plastaffaldet til nye plastprodukter.

På forsøgsanlægget sorteres først de uønskede materialer og metal fra plasten, som derefter deles op i hård og blød plast. Endelig sorteres den hårde plast i de mest almindelige polymerer fx PET, PP og HDPE. Forsøg har fx været at sortere på en bestemt type plastemballager for at se, om det blev lettere at sortere emballagen, hvis den kun er fremstillet af en polymer frem for et sammensat plastmateriale. 

Målet er at øge genanvendelsen af indsamlet plast primært fra husholdninger i Københavns kommune. På forsøgsanlægget ”simulerer” vi den sortering af plastaffaldet, som sker på de store sorteringsanlæg i Sverige og Tyskland, hvor Københavns Kommunes plast fra husholdninger sorteres i dag. På den måde lærer vi, hvor godt det er muligt at sortere og kan på det grundlag bedre stille krav om en høj grad af genanvendelse. Plast indsamlet på ARCs genbrugspladser er også blevet sorteret på anlægget for at finde ud af, hvor stor en andel af plasten, der er af typen PVC. Jo mere PVC der er i den blandede hårde plast, jo dyrere er det at få det sorteret og genanvendt.

Det er også for børn
I forbindelse med forsøgsanlægget, har ARC også udviklet et læringsforløb om plast for børn i 4.-6. klasse. Her erfarer eleverne  hvordan forskellige typer plast har forskellige egenskaber igennem små forsøg, og ser hvordan sorteringsanlægget virker. Forløbet skal give dem grundlæggende viden om et materiale vi alle bruger til hverdag, og en forståelse for de systemer der tager over, så snart et stykke plast er blevet smidt til genanvendelse.

LÆS MERE OM PLASTFORLØBET FOR SKOLER HER

 

 

Fra madaffald til biogas

Cirkulært kredsløb af næringsstoffer til landbrugsjord

Danmark et af de lande, hvor vi stadig forbrænder madaffald sammen med det øvrige affald. Derfor går vitale næringsstoffer i madaffaldet tabt. Fra 2020 er det et EU-krav, at næringsstoffer genanvendes ved at kildesortere madaffald fra husholdninger og enten kompostere eller behandle det i et biogasanlæg. Det er der mange fordele ved.

I biogasanlægget får man både biogas og en gødningsrest, som indeholder de vigtige næringsstoffer fosfor og kvælstof, der er helt afgørende for, at landmandens afgrøder kan gro. Når affald fra mad omsættes til næringsrig gødning og føres tilbage til jorden for at fremstille nye fødevarer, opstår tilmed et gavnligt, cirkulært kredsløb. Biogas og gødning produceret af madaffald bevarer den knappe ressource fosfor i det kredsløb, hvor den i dag indgår i den mineralske handelsgødning, landmænd tilfører jorden. Men fosfor er en begrænset ressource og stammer fra minedrift. Ved at genanvende madaffaldets og andre affaldskilders fosforindhold kan landmanden undgå at bruge handelsgødning. 

Især økologiske landbrug er interesserede i gødningen fra madaffald på grund af dets indhold af kvælstof og jordforbedrende kulstof samt fosfor. Handelsgødning er ikke en valgmulighed for dem. 

Biogas som fremtidig klimaduks
I fremtiden kan biogas, produceret af madaffald, erstatte fossil naturgas i naturgasnettet. Og CO2-gevinsten bliver endnu større, hvis biogas produceret af madaffald anvendes til transport. Endelig kan biogas komme til at spille en vigtig rolle, som såvel basis i fremstilling af proteinfoder - primært til dyr - som råvare til bioplast, medicinske produkter mm.

Bynært biogasanlæg på vej til hovedstaden
ARCs ejerkommuner har vedtaget, at ARC skal etablere et biogasanlæg, hvor madaffald fra de fem ejerkommuner skal behandles. Den præcise placering af anlægget er ikke vedtaget endnu. 

ARC medvirker i rojekt VARGA
Projekt VARGA undersøger bl.a. hvordan næringsstoffer fra madaffald bedst udnyttes af økologiske landbrug. Forsøg med at udsprede gødningrester fra et biogasanlæge på landbrugsjord, skal illustrere, hvor god madaffaldsgødningen er sammenlignet med de øvrige typer gødning, som økologerne bruger.


LÆS MERE
Her kan du læse mere om VARGA-projektet

Rethink Plastic

Bedre plastgenanvendelse med designdogmer

Mere genanvendelse af plastemballager fra husholdninger kan kun lykkes, hvis plasten bliver bedre sorteret i fremtiden – og det kræver, at emballagerne designes til genanvendelse. Her kan affaldsbehandlere, som står med hænderne i affaldet i slutningen af værdikæden bidrage med vigtig viden om plastaffald, når vi sorterer plast på et lille test-sorteringsanlæg. Viden som har bidraget til arbejdet i konsortiet Rethink Plastic.

Med udgangspunkt i hele værdikæden har det været Rethink Plastics mål at bidrage til udviklingen af en fælles løsning for at øge både kvantiteten og kvaliteten af den plast, der indsamles til genanvendelse.

I projektet blev forskellige emballagetyper fra danske dagligvarebutikker sorteret på det lille test-sorteringsanlæg for at se, hvor egnede de er til at genanvende. Fokus var på emballagens tre dele: hovedkomponent, forsegling og etiketter.

Eksempelvis skal emballager designes, så de både er lette for forbrugeren at skille ad og tømme. Det kræver, at emballagen er uden riller, hvor madrester kan sætte sig fast og tørre ind. Når emballagen kasseres, skal den være skilt ad i låg og bakke, hvis materialerne er forskellige. Så kan sorteringsanlægget klare den videre sortering.


Dogmeregler

- Arbejd med PET som kan indgå i et åbent kredsløb for fødevareemballager

- Arbejd med udformninger, hvor alle dele nemt kan skilles ad hos forbrugeren

- Arbejd med etikettering i folie, plast eller papir med lim, der nemt kan fjernes

- Arbejd med kommunikation på etiketterne, der informerer om total adskillelse efter brug

- Arbejd med klar PET, der kan anvendes cirkulært flere gange end farvet PET

- Arbejd med mono-materialer for at sikre, at den genanvendte plast ikke forurenes

- Arbejd med udformninger, der optimerer muligheden for tømning hos forbrugeren.

 

Designprincipper - hovedkomponent

- Anvend hængslet låg på beholdere til convenience food

- Sørg for brudlinje i hængslet låg, så låg kan skilles fra beholder, hvis etiketten ikke kan tages af

- Sørg for rundede hjørner også langs emballagens bund, så den er nem at tømme

- Sørg for mindst én større flade, som understøtter et bedre greb i forseglingsfolien

- Undgå overfladebehandlinger såsom silikone og anti-fog, der gør det svært at aflæse og sortere den brugte emballage

- Gå op i godstykkelse for at undgå ribber og andre forstærkninger, som vanskeliggør tømning og rengøring.

 

Designprincipper - forsegling

- Brug så vidt muligt folie i monomateriale til topforsegling

- Anvend så vidt muligt foliepose som efterlader en ren hovedkomponent

- Sørg for at plomberingsring kan fjernes i forbindelse med skruelåg.

 

Designprincipper - etiketter

- Anvend plastiketiketter i stedet for papir, da de bedre kan tages af i ét stykke

- Brug lim, der nemt slipper emballagen, hvis papiretiketter er et krav

- Udform etiket med stor tunge, som man nemmere kan gribe fat i og trække af

- Undgå etiketter på andre flader end forseglingsfladen, så man kun skal tage én etiket af

- Tilstræb pap- og papiromslag, der nemt efterlader en ren emballage

- Sørg for ’lynlås’ hvis etiketten er krympefolie, så man nemt kan tage den af.


Alle designdogmerne, -principperne og en eksempelsamling med emballager er udarbejdet i konsortiet Rethink Plastic bestående af ARC, Plus Pack, Salling Group, DE, GS1, Københavns Kommune, VE2 og Hatch & Bloom. Projektet er støttet af Miljøstyrelsen.

Læs mere på rethinkplastic.dk

Genbrug af hvidevarer

Indsamling af brugbare hårde hvidevarer

Det sparer energi og ressourcer når køleskabet, komfuret eller vaskemaskinen genbruges direkte - i stedet for at blive neddelt og genanvendt. På ARCs genbrugspladser tages de gode hårde hvidevarer fra til genbrug. Nogle repareres. Andre bruges som reservedele. Resten neddeles og genanvendes.

Hvad er forskellen på genbrug og genanvendelse?

Selvom det lyder som fuldstændig det samme, er der ret stor forskel på, om et produkt - fx et køleskab - bliver genbrugt eller genanvent. Når et produkt genbruges, betyder det, at det bliver givet videre til en anden, uden at der bliver gjort det store ved det. Dvs. genbrug er hvis du fx giver dit gamle køleskab til din nevø, der lige er flyttet hjemmefra eller sælger det. Jo længre tid et produkt bliver genbrugt, jo bedre er det for miljøet.

Når et produkt til sidst er så slidt, at det ikke længere kan genbruges, kan man genanvende det. At genanvende betyder at produktet bliver skilt ad, og materialerne neddelt og omsmeltet. Det kræver energi at kunne genanvende - jern smelter fx først ved ret høje temperaturer - derfor er genanvendelse ikke ligeså godt som genbrug.     

Hvilke hårde hvidevarer kan genbruges?

Nyere produkter, der er mindre end syv år gamle
Produkter af god kvalitet
Produkter i pæn stand

I første omgang undersøges produktet f.eks. for manglende knapper og om det er CE-mærket. Senere registreres det i en database og testes for fejl. Kan produktet repareres, gøres det klar til salg i en genbrugsbutik. Hvis ikke, bruges nogle af delene som reservedele. Resten genanvendes.

Hvad sker der med hvidevarer, som genanvendes?

Når hårde hvidevarer sendes til genanvendelse, tager et modtageranlæg kompressorer og dele som kan indeholde freon ud. Resten neddeles og sorteres i forskellige metaller, som smeltes om til nye produkter. Forsøget er et samarbejde mellem Københavns Kommune, ARC, Elretur og Recirk.

 

Mindre belastning fra moderne deponier

Bakterier omdanner metan til kuldioxid

Danske deponier har et lavt indhold af organisk materiale, og danner derfor meget lidt metan i forhold til gammeldags lossepladser. For at minimere moderne deponiers bidrag til klimaforandringer, udvikles hele tiden metoder til at forhindre metanen i at komme ud i atmosfæren. Eksempelvis i projektet, Biocover, hvor der blev udviklet en effektiv og billig teknologi, der minimerede moderne deponiers bidrag til klimaforandringer. Et 'vindue' med optimale forhold for metanoxiderende bakterier blev etableret i afdækningen af det deponerede affald. I vinduet omdanner bakterierne metanen til kuldioxid, som samtidig reducerer klimapåvirkningerne.

Målingerne er med til at bestemme, hvor og hvor meget metan der udledes. Viser målingerne, at der udledes metan, vil der i projektets næste fase blive designet og anlagt et fuldskala Biocover-anlæg. Et drænsystem bidrog til at  teste om der skete en opsamling af gas, ligesom oxidationsrater over areal og dybde blev målt. I projektet Biocover II undersøges, om resultaterne fra det første projekt kan anvendes på de ældre nedlukkede deponier Uggeløse I og III. 

Biocover I og II er finansieret af Miljøstyrelsen og gennemført i samarbejde med NIRAS og FORCE Technology, DTU Miljø, AV Miljø og ARC.

LÆS MERE
Her kan du læse mere om Biocover I og Biocover II

 

 

Genanvendelse af mineraluld

Aflever mineraluld til din genbrugsplads

Dele af det indsamlede mineraluld vil blive genanvendt til nyt mineraluld. Mineralulden sorteres i stenuld som genanvendes hos RockWool til nyt isoleringsmateriale, og glasuld som deponeres. Dvs. at glasuld lægges på en kontrolleret losseplads med henblik på at begrænse forureningen mest muligt. 

Kom kun mineraluld i containeren
Det er vigtigt, at der kun kommer mineraluld i containeren. Hvis du vil af med andre genanvendelige produkter som vintermåtter, lægter, opfej eller skruer skal det i andre containere. Det gælder også plastiksække.

I genanvendelsesprosessen smeltes stenulden under samme temperaturer som virgine stenråvarer. En lille energibesparelse fås fordi der udvindes mindre mængder virgine råvarer.