UrbanX - Råstoffer i slaggen

Geologer har fundet guld, sølv og rigtige mange andre råstoffer i slaggen fra affaldsforbrænding. Det svære bliver at udvinde det.

Geologer fra MiMa (afdeling under GEUS) kigger på røggasaffald og slagge gennem et mikroskop. De hvide pletter er metalstykker – nogle af dem guld. Foto: MiMa

 

Når man taler om cirkulær økonomi, hvor tanken er at genanvende så mange ressourcer som overhovedet muligt, så er forbrænding et fy-ord.

Men måske er det ikke helt så firkantet. For hvad nu hvis forbrænding blev en del af den cirkulære økonomi?

”Ja, det er jo tanken i det her projekt: kunne man i virkeligheden sige, at et forbrændingsanlæg kunne være et asset i den cirkulære økonomi?”

Hvordan det hænger sammen, vender vi tilbage til.

AU, AG, TI, ZN, AL

For inden da har Jonas Nedenskov, miljøchef hos ARC, og et hold geologer gennem det seneste halve års tid fundet – ikke bare guld og sølv, men også titanium, zink, aluminium og en række andre råstoffer i både slaggen og røggasaffaldet på ARC. 

”Idéen opstod på et gå-hjem-møde på ARC, hvor vi havde besøg af nogle geologer fra MiMa (Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer), som holdt et oplæg om kritiske råstoffer, og om hvor i naturen de findes,” fortæller Jonas Nedenskov, ”Men hvad hvis man brugte geologernes metoder fra naturen og overførte dem til slaggen og røggasaffaldet?”

Efter oplægget snakkede Jonas Nedenskov med geologerne og fandt hurtigt ud af, at der var muligheder for et samarbejde - og så var pilotprojektet UrbanX født.

Pilotprojektet går kort fortalt ud på at få flere råstoffer ud af affaldet – mere præcist ud af slaggen og røggasaffaldet. Og efter 30 laboratorieanalyser og 100 scanninger ser det lovende ud.

”Ja, vi har blandt andet fundet titanium, aluminium, sølv, zink – og guld,” fortæller Jonas Nedenskov.

Guld for 30 millioner kroner

Faktisk har de fundet guld i så mange af prøverne, at hvis man gangede resultatet op ville man finde guld for 30 millioner kroner om året i slaggen.

”Men det er en meget poppet og ikke særlig retvisende måde at opgøre de her tal på,” mener miljøchefen, der alligevel ser potentiale i det nye samarbejde. For konklusionen er, at der er noget i det her, der er interessant.

Og så tilbage til den cirkulære økonomi. Miljøchefen forklarer:

”Når vi taler affald, har vi nogle strømme af råstoffer, som er enormt små og ligeså diffuse. Der kan være guld i – men i bittesmå koncentrationer. Så hvis man skal til at hive guldet ud, bliver det både dyrt og kompliceret. Ja, tæt på umuligt.”

Men her kan forbrændingsprocessen være en aktiv medspiller.

”Når affaldet bliver forbrændt, står vi tilbage med røggasaffald og slagge. Råstoffer med et lavt kogepunkt ender i røggassen, mens råstoffer med et højt kogepunkt – fx guld - ender i slaggen.”

Når forbrænding bliver cirkulær

Forbrændingsprocessen fungerer altså – groft skitseret - som et sorteringsanlæg. Og så har vi lige pludselig udvidet cirklen i den cirkulære økonomi til også at tælle forbrændingsanlæg. Og perspektiverne er klare, mener Jonas Nedenskov.

”Der er ingen tvivl om, at man på denne måde vil kunne få flere råstoffer ud af affaldet. Udfordringen er så, ikke at ødelægge det begavede, vi allerede gør med slaggen og røggasaffaldet i jagten på råstoffer.”

Næste fase

Og det skal næste fase af projektet være med til at løse.

”Lige nu mapper vi jo bare. Og vi har stadig ’bare’ konstateret, at råstofferne er der – vi har ikke stået med en stor guldklump i hånden.”

Det kommer nok heller ikke til at ske, men mindre kan også gøre det. Og derfor er Jonas Nedenskov og geologerne i gang med at søge støtte til og lave et oplæg til et decideret forskningsprojekt.

”Jeg håber, at forskningsprojektet kommer op og køre inden årsskiftet. Og så vil vi indsamle data, kortlægge ressourcestrømme i affaldet, og kigge på hvad der findes af metoder til at hive det interessante ud.”

Og selvom guld glimter, er det andre råstoffer, Jonas Nedenskov håber på at kunne udvinde.

”For eksempel Antimon (grundstof 51, red) som både er et miljøproblem og en knap ressource. Kunne vi finde en metode til at hive det ud af slaggen eller røggassen, så kunne det være rigtig sjovt.”