ARC og Amager Bakke

Amager Bakke bliver verdens mest moderne og miljørigtige affaldsbaserede energianlæg
Pige leget foran Amager Bakke

Med etableringen af Amager Bakke vil København få verdens mest moderne og miljørigtige affaldsbaserede energianlæg. Samtidigt bliver den banebrydende, multifunktionelle industriarkitektur et ambitiøst bud på, hvordan et grønt energianlæg kan kombineres med rekreative arealer, der befordrer eventyr, leg og bevægelse.

Amager Bakke bliver udformet som en bakke, hvor selve tagfladen stilles til rådighed for offentligheden. Med sine 85 meters højde vil Amager Bakke blive Københavns største ”bjerg” og udgøre et markant vartegn for byen. På tagfladen kan byens borgere og tilrejsende få mulighed for at udøve bjerg- og idrætsaktiviteter såsom alpinski (året rundt), klatring, løb og vandring.

Tanken om at integrere rekreative, grønne arealer og industrianlæg i denne skala er ikke prøvet før. Det har været vigtigt for ARC, at etableringen af de rekreative arealer ikke bare er en spændende idé, men bliver et reelt tilbud, der giver mening for brugerne nu og i fremtiden, og som økonomisk er levedygtigt over tid. Det seneste år er derfor brugt til at trykteste, udfordre og kvalificere udformningen af byparken, såvel som at afdække det reelle behov og potentiale parken vil have for byens indbyggere.

Byparken Amager Bakke er et tilbud til alle. Og parken vil være mere end blot en skibakke. På tagfladen vil der blive etableret grønne områder, der kan bruges til ophold, spadsereture, løb og andre bjergaktiviteter. Og fra toppen af byparken vil besøgerne kunne nyde den enestående udsigt over byen og Øresund. På sigt kan der arbejdes på at aktivere de omkringliggende arealer, der i dag er ejet af By og Havn, så de også kan bruges til rekreative formål, f.eks. mountainbike.

De rekreative arealer og ARCs besøgscenter vil kunne bruges af skoleklasser i den nye heldagsskole, som et sted hvor elever og lærere kan arbejde med natur, teknik og idræt på en anderledes og inspirerende måde. Parken vil også kunne fungere som elitecenter for en række sportsgrene og være en samlende enhed for klubber, forbund og andre faglige partnere. Sidst men ikke mindst vil det almindelige bymenneske få en inspirerende motivation til en øget bevægelse og et aktivt liv. Amager Bakke vil blive stedet, hvor bevægelse møder bæredygtighed.