Skolebesøg - Amager Bakke

Her kan du booke vores læringsforløb for 7.-9. kl. i vores nye læringsrum på Amager bakke. Det hedder Bæredygtig Energi.

Fra affald til energi Amager Bakke Besøgscenter

Grundet det stigende smittetal har ARC lukket for gæster til og med 4. oktober. Vi følger udviklingen tæt, og gør opmærksom på at aflysninger kan forekomme.

ARC følger sundhedsstyrelsens retningslinjer for at hindre smitte med coronavirus. Derfor forbeholder vi os retten til at aflyse besøget, hvis retningslinjerne ændres.

 


Nyt læringsrum på Amager Bakke 

Vi glæder os til at tage imod dig og din klasse, når vi på 10. sal underviser i de mange facetter af en bæredygtig energiforsyning. 

Læringsforløb hedder derfor Bæredygtig Energiforsyning og henvender sig til 7.-9. klasse.
Her får eleverne mulighed for at lære om affaldshåndtering, strømproduktion og fjernvarmeproduktion. Undervisningen har til formål at give eleverne indblik i de forskellige aspekter af energiproduktion og bæredygtighed. Derfor tager vi også fat i nogle af de mere komplekse spørgsmål, der blandt andet handler om, hvordan de selv kan handle mere bæredygtigt i deres hverdag.

Eleverne får både mulighed for at komme ind på anlægget og opleve den imponerende teknik med egne øjne, og der er også sat god tid af til, at eleverne selv kan gå på opdagelse i vores læringskuber.

 

Amb Besoegscenter 2

 

I læringskuberne skal eleverne løse forskellige opgaver, der opfordrer til samarbejde og bevægelse. Opgaverne kommer blandt andet omkring emnerne: Affaldets rejse og indhold, forskellige typer energiproduktion, forskellige typer energikilder, strømforbrug, turbine og generator, hertz og frekvens, forbrænding.

Undervisningen er forankret i FNs verdensmål, hvor vi direkte tager udgangspunkt i verdensmål nr. 7, 9, 11, 12, 13 og 17. 

Download lærervejledningen til forløbet