Skolebesøg - Amager Bakke

Nu kan du booke vores helt nye forløb for 7.-9. kl. i vores nye læringsrum på Amager bakke. Det hedder Bæredygtig Energi.

NB. Alle besøg indtil uge 40 er fuldt booket
Fra affald til energi Amager Bakke Besøgscenter

Nyt læringsrum på Amager Bakke 

Book her

Fra september 2019 åbner vi op for vores nye læringsrum på Amager Bakke – og vi glæder os til at tage imod dig og din klasse, når vi på 10. sal underviser i de mange facetter af en bæredygtig energiforsyning. 

Vores første undervisningsforløb hedder derfor Bæredygtig Energiforsyning og henvender sig til 7.-9. klasse.
Her får eleverne mulighed for at lære om affaldshåndtering, strømproduktion og fjernvarmeproduktion. Undervisningen har til formål at give eleverne indblik i de forskellige aspekter af energiproduktion og bæredygtighed. Derfor tager vi også fat i nogle af de mere komplekse spørgsmål, der blandt andet handler om, hvordan de selv kan handle mere bæredygtigt i deres hverdag.

Eleverne får både mulighed for at komme ind på anlægget og opleve den imponerende teknik med egne øjne, og der er også sat god tid af til, at eleverne selv kan gå på opdagelse i vores læringskuber.

 

Amb Besoegscenter 2

 

I læringskuberne skal eleverne løse forskellige opgaver, der opfordrer til samarbejde og bevægelse. Opgaverne kommer blandt andet omkring emnerne: Affaldets rejse og indhold, forskellige typer energiproduktion, forskellige typer energikilder, strømforbrug, turbine og generator, hertz og frekvens, forbrænding.

Undervisningen er forankret i FNs verdensmål, hvor vi direkte tager udgangspunkt i verdensmål nr. 7, 9, 11, 12, 13 og 17. 

Book her