Erhvervskvittering

Hvis du er erhverskunde, skal du have registreret, hvor meget affald du afleverer på genbrugspladsen. Før du kører på genbrugspladsen printer og udfylder du en erhvervskvittering, da registrering er lovpligtig for følgende affaldsfraktioner:

  • Asbest
  • Imprægneret træ
  • Isolering
  • Lysstofrør
  • Olie og kemikalier
  • PVC

Bed personalet på genbrugspladsen om en underskrift på din medbragte kvittering. ARC er nemlig forpligtet til at skrive under på, at du har registreret affaldet rigtigt.