Priser for erhvervsadgang

ARCs priser for at aflevere erhvervsaffald gælder på vores otte store genbrugspladser i hovedstadsområdet.
Bemærk, at prisen er afhængig af køretøj, og at der skal betales ekstra for aflevering af farligt affald - selvom du har købt årskort.   

Sms-adgang og engangsbillet

   

Priser pr besøg i 2019

Inkl. moms 

 
Personbil                       175 kr.   
Kassevogn   275 kr.  
Ladvogn 325 kr.  

 

Farligt affald                                    

   

Priser pr besøg i 2019

Inkl. moms 

 
Farligt affald, 0-10 kg. 125 kr.  
Farligt affald, 10-25 kg. 225 kr.  

 Priserne er gældende for 2019 og fastsættes årligt.

Årskort                                             

   
 Priser i 2019

Inkl. moms  

 

Personbil                         6.875 kr.  
Kassevogn 13.625 kr.  
Ladvogn 18.250 kr.  

Priserne for årskort er gældende i 2019 og fastsættes årligt.