Affaldstyper

På ARCs forbrændingsanlæg modtager vi flere forskellige typer affald.

På ARCs energianlæg modtager vi overordnet fire typer af affald: Forbrændingsegnet affald, ensartet industriaffald, klinisk risikoaffald og fortroligt affald. Du finder information om de fire typer nedenfor, og ved at klikke videre i den enkelte kategori.

Husk, at når du kommer til energianlægget, skal du igennem en bestemt port, afhængigt af den affaldstype, som du medbringer. Se portoversigten her 

Forbrændingsegnet affald

Småt forbrændingsegnet affald er i grove træk, det restaffald til forbrænding, som kommer fra erhverv og hverken er dagrenovation eller en spcialfraktion. Affaldet skal tippes direkte ned i siloen. Ingen håndaflæsning.

Læs mere her

 

Ensartet industriaffald

Ensartet industriaffald er et ensartet affaldsprodukt. Det kan eksempelvis være et stort parti mad, som er blevet for gammelt eller afskæringer fra en industri. Affaldet skal tippes direkte ned i siloen. Ingen håndaflæsning.

Læs mere her

 

Klinisk risikoaffald

Klinisk risikoaffald kommer fra hospitaler, klinikker, læger og dyrlæger og betegnes som risikoaffald, fordi det kan være inficeret.

Læs mere her

 

Fortroligt affald

Fortroligt affald er affald, som skal behandles fortroligt ved destruering. Det kan være ukurante varer, fejlproduktionner, prototyper eller afgiftspligtige varer, som af hensyn til told- og skattemyndigheder skal destrueres fortroligt.

Læs mere her