Priser

ARC omdanner både rest fra kildesortering og rest fra erhverv til fjernvarme og energi. Men selv affald til forbrænding skal sorteres - og noget skal afleveres til speciel behandling.

 

Takster 2020 
(alle priser er eksl. moms)

 pris per ton

Minimum pris per læs 

Rest efter kildesortering 471,00 kr. 0,00 kr.
Rest fra erhverv 420,00 kr. 210,00 kr.
Rest fra erhverv med håndtering 600,00 kr. 300,00 kr.
Specialaffald - Fortroligt affald* 1.500,00 kr. 750,00 kr.
Specialaffald - Klinisk risikoaffald** 1.500,00 kr. 750,00 kr.
     

 * Du finder modtageregler for fortroligt affald her

** Du finder modtageregler for klinisk risikoaffald her 

 

Priser for fejlsorterede læs

 
Fejlsorteret affald - oplyst: 1.000,00 kr. per læs samt 750,00 kr. per ton  
   
Fejlsorteret affald - uoplyst: 2.000,00 kr. per læs samt 750,00 kr. per ton  
   

 

Low Carbon Waste (LCW), Refuse Derived Fuel (RDF),                      Have/park-affald, biomasseaffald.

I/S  Amager Ressourcecenter (ARC) har i vinterhalvåret overskydende behandlingskapacitet, som sælges på det åbne marked.

Hvert år ønsker ARC at stille behandlingskapacitet til rådighed for et antal brændselsleverandører, der kan levere op til 100.000 tons brændsel, med brændværdi på 8-13 GJ/ton og et fossilt CO2 indhold på 0-30 kg/GJ.

Endvidere ønsker ARC at stille behandlingskapacitet til rådighed for et antal brændselsleverandører, der kan levere op til 150.000 tons brændsel, der er omfattet af Bekendtgørelse om biomasseaffald.

Kontakt brændselsindkøber Rune Mønnike på mail rum@a-r-c.dk for yderligere information og salgsmateriale.

Andre fraktioner

Kontakt Rune Mønnike på tlf. 32689341 eller på mail rum@a-r-c.dk