Behandling af Vinduer fra ARCs genbrugspladser

Nærværende udbud udbydes som et offentligt udbud og omhandler modtagelse, registrering, udsortering af termoruder mistænkt for indhold af PCB, behandling og afsætning af fraktionen Vinduer fra ARCs genbrugspladser. 

Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet med bilag for nærmere oplysninger om opgavens omfang og indhold. 


Adgang til udbudsmaterialet kan ske ved at benytte følgende link: 


Behandling af Vinduer fra ARCs genbrugspladser

 
Tilbudsfrist for udbuddet er tirsdag den 27. oktober 2020 kl. 12.00