Indkøb af batteribeholdere

Nærværende udbud udbydes som et offentligt udbud og omhandler indkøb af batteribeholdere til opsamling af bærbare batterier. 


Der henvises i øvrigt til udbudsmaterialet med bilag for nærmere oplysninger om opgavens omfang og indhold. 


Adgang til udbudsmaterialet kan ske ved at benytte følgende link: 


Indkøb af batteribeholdere

 
Tilbudsfrist for udbuddet er onsdag den 28. oktober 2020 kl. 12.00