ARC og byen

Vi bidrager til en sund, ren og attraktiv by
ARC er en del af byens kredsløb

En del af byen

ARC tager aktivt del i den grønne omstilling af Danmark ved at bidrage til et bedre miljø og klima til kommende generationer. Som kommunalt ejet selskab forvalter vi affaldets ressourcer, sådan at vi giver genanvendelige materialer, strøm og fjernvarme tilbage til borgerne og byen. Vores energianlæg ligger centralt i hovedstaden - det betyder kort transport af affaldet og gør varmetabet minimalt.

Vi indpasser os
Forbrænding af husholdningsaffald producerer et stort overskud af energi. Hvor vi tidligere brændte samme affaldsmængde over hele døgnet, optimerer vi nu produktionen af energi over året og over døgnet. Ved at tilrettelægge vores produktion efter vedvarende energikilder som vind og sol, sikrer ARC billig el og varme til Hovedstadens borgere og virksomheder. Derved kan vi yde et stort bidrag til at dække byens behov for elektricitet på vindstille dage, mens vi nøjes med at forsyne med fjernvarme og varmt vand på blæsende dage, hvor elmarkedet dækkes af vindenergi. Med energianlæggets fleksibilitet kan vi også tilpasse os højere elpriser om dagen og lavere elpriser om natten ved at op- og nedregulere elproduktionen efter markedet.

 

På Amager Bakke omdanner ARC brændbart affald til fjernvarme og strøm, der døgnet og året rundt er indpasset vedvarende energisystemer som sol og vind.

Det affald, der hverken egner sig til genbrug eller forbrænding, tager vi ansvar for at håndtere korrekt og miljøvenligt via SMOKA og AV Miljø. 

Fra et forsøgsanlæg til sortering af plast og metal fra husholdninger, sender ARC endnu flere ressourcer til genanvendelse.