Generalforsamling 2018

Generalforsamlingen afholdes 13. juni 2018

Forventet underskud hos ARC for 2017

ARCs bestyrelse har på sit seneste møde behandlet årsregnskabet for 2017. Det viser et underskud på samlet set 317 mio. kr. Regnskabet er påvirket af to faktorer.

Fortsatte problemer med Vølunds leverance i forbindelse med etablering af nyt Energianlæg betød manglende indtægter på energisalg og udgifter til mellemlagring af affald henover sommeren 2017.

En nedskrivningstest for Energianlægget, hvor ARC har vurderet anlæggets indtjeningsevne i de næste 30 år, betyder et fald i nutidsværdien på 276 millioner kroner. Testen viser, at der fortsat er likviditet nok i selskabet, men at anlæggets værdi skal nedskrives med 276 millioner kr. Der er således ikke tale om at nedskrivningen betyder, at borgerne i ejerkommunerne skal betale 276 mio. kr. ekstra.

Egenkapitalen udgør efter nedskrivningen pr. 31/12-2017 156,8 millioner kr. Der forventes overskud for regnskabsåret 2018.

På trods af en vanskelig opstart af det nye anlæg har energiproduktionen og dermed energiomsætningen været lidt højere i 2017 end i 2016 (4 %) grundet en bedre energiudnyttelse.

For Ressourcers vedkommende har stigningen i omsætning ligeledes været større end omkostningsstigningen.

Regnskabet kommer til behandling på selskabets årlige generalforsamling i juni 2018.

Efter Bestyrelsens godkendelse af årsrapporten på møde den 3.maj 2018 har interessentkommunernes borgmestre – med forbehold for kommunalbestyrelsernes/Borgerrepræsentationens godkendt – indgået ”Tillæg til tillægsaftale af 13.juni 2016 om genopretning af økonomi og CO2-fortrængning mellem interessentkommunerne i I/S Amager Ressourcecenter. Denne aftale - og de dermed ændrede budgetforudsætninger – vil næste år blive korrigeret i den bogførte værdi af det nye anlæg, hvis udviklingen i alle nedskrivningstestens forudsætninger taler herfor.

 

Se dagsorden til ARCs generalforsamling 2018

Se referat fra ARCs generalforsamling 2018