Ledige job

Se vores ledige stillinger og søg job hos ARC
Bliv renovationsmedarbejder hos ARC

ARC er en offentlig virksomhed, og derfor bliver alle ledige stillinger slået op. Vi tager ikke imod uopfordrede ansøgninger. Klik på linket for at se aktuelle ledige stillinger. 

 


 

Overvejer du at søge en stilling hos ARC ?

Medarbejderne er ARCs vigtigste ressourcer, og det er deres engagement og drive, der gør ARC til det, ARC er i dag.

 

Hos ARC er samarbejde, videndeling og læring en prioritet - og vigtig for vores succes. Vi investerer i vores medarbejderes faglige og personlige udvikling og giver dem udfordrende og givende muligheder for karriereudvikling. At udvikle din karriere er en investering i både dig og i fremtiden i vores virksomhed.

 

Vi har brug for dynamiske og målrettede mennesker, som vil være med i vores team og dele visionen om at være fremtidens værdiskabende forvalter af affaldets ressourcer. Med afsæt i kreative og videnbaserede løsninger bidrager vi til et bedre miljø og klima til de næste generationer. Har du lyst til at blive en del af vores videnbaserede og dynamiske virksomhed, bør du se nærmere på vores jobannoncer.

 

Da ARC er en offentlig virksomhed, bliver alle ledige stillinger slået op, og vi modtager derfor ikke uopfordrede ansøgninger.

 

Om at arbejde hos ARC

ARC stræber efter at tiltrække, udvikle, motivere og udfordre talentfulde og spændende mennesker, som går til deres arbejde med lyst og engagement. ARC-ansatte brænder for det, de laver, og er drevet af ønsket om at opnå mål og de bedst mulige resultater.

 

ARC er en integreret del af storbyen. Vi tager byens affald og giver elektricitet, fjernvarme og genanvendelige materialer tilbage. Vi driver og udvikler løsninger i tæt samarbejde med vores ejerkommuner og eksterne partnere. Vi gør vores til, at det er let og billigt for borgere og virksomheder at komme af med affaldet på en miljøvenlig måde.

 

Vi tror på at give ansvar til vores ansatte fra første færd. Vi tager alle et fælles ansvar for helheden, og vi tror på, at ethvert menneske og enhver handling kan gøre en forskel. Vi værdsætter mennesker, som agerer med social ansvarlighed, tænker selvstændigt og tager initiativ. Vi er åbne for hinandens tanker og ideer og udnytter uenigheder positivt. Vi er til for vore kunder – interne og eksterne. Vi tilskynder vores ansatte til at leve op til deres bedste - hver eneste dag. Det gør vi ved at behandle hinanden ordentligt og med respekt.

 

Sådan behandler vi dine persondata

Ifølge EU's persondataforordning er ARC forpligtiget til at oplyse hvilke persondataoplysninger vi gemmer i forbindelse med en ansættelsesproces og hvad vi bruger dem til.
 
ARC gemmer kun de almindelige persondata som vi har brug for i forhold til processen og en evt. ansættelse. Dvs.
 
- Identifikationsoplysninger (navn, adresse, tlf.nr, fødselsdato)

- Ansøgning og cv

ARC registrerer og gemmer ingen følsomme persondata. Følsomme oplysninger kan eks. være fagforeningsforhold, etnisk baggrund, politisk eller religiøs overbevisning, seksuel orientering eller genetiske data.

Bliver du ikke ansat, slettes alle dine data 6 måneder efter at ansættelsesprocessen er gennemført.

Dine rettigheder i henhold til GDPR

Du har efter persondataforordningen en række rettigheder i forhold til ARCs behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte ARCs DPO (Data Protection Officer) på dpo@a-r-c.dk.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger. Dette kan fås ved henvendelse til HR-faellesmail@a-r-c.dk

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet. Du har også ret til at få dine oplysninger suppleret med yderligere oplysninger, hvis dette vil gøre dine personoplysninger mere fuldstændige og/eller ajourførte.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for ARCs almindelige generelle sletning indtræffer (senest indenfor 6 måneder efter endt jobsøgning).

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset, f. eks. ved tvivl om rigtigheden af dine personoplysninger. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må ARC fremover kun behandle oplysningerne med dit samtykke.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod ARCs ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Tilbagekaldelse af samtykke
Hvis ARC behandler oplysninger på baggrund af samtykke fra dig, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke. Tilbagekaldelsen påvirker dog ikke den behandling der er foretaget forud for tilbagekaldelsen.
Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.