Projektleder

Vi søger en erfaren projektleder til etablering af et procesanlæg til forbehandling af madaffald inden bioforgasning.
Amager Bakke set fra Sjælland

Dit nye job

Du bliver tilknyttet ARCs projektafdeling, som leverer projektledelse til hele ARCs organisation. Første projekt omhandler etablering af procesanlæg til forbehandling af kildeindsamlet madaffald fra vores ejerkommuner. Projektet forventes at strække sig over ca. 2 år. Derefter forventes andre projekter primært inden for forretningsområdet Ressourcer, som bl.a. dækker genbrugspladser drevet af ARC og vores miljø og udviklingsafdeling.

Projektet gennemføres i en projektorganisation med interne ressourcepersoner inden for bl.a. proces- og    materialekendskab, udbud og økonomi.

Projektet sker i samarbejde med en ekstern samarbejdspartner, der er ansvarlig for etablering af biogasanlæg, bygning til ARCs procesanlæg og hertil knyttede forsyningssystemer. Anlægget etableres i Solrød Kommune.

Som projektleder bliver du ansvarlig for styring af økonomi, tid og kvalitet og rapporterer løbende til projektejer og styregruppe. Projektledelsen omfatter bl.a. etablering af kravspecifikation for procesanlægget, gennemførelse af EU-udbud, kontraktforhandling, styring af etableringsfase samt idriftsættelse og overlevering til drift.

Din profil

Du er en erfaren projektleder, der er vant til at styre større, komplekse projekter med mange interessenter. Du har sandsynligvis en baggrund som ingeniør og gerne med erfaring inden for procesanlæg. Du har interesse for, at ressourcerne i affald udnyttes bedst muligt og herved bidrager til mere bæredygtig affaldsbehandling.

Du arbejder struktureret og er vant til løbende at dokumentere projektets mange leverancer. Du er vedholdende og finder altid en løsning, selv når det er svært. Du har gode samarbejdsevner og kommunikerer ubesværet med alle faggrupper.

Det vil være en fordel, hvis du har kendskab til gennemførelse af EU-udbud.

Vi tilbyder

Et spændende og krævende fuldtidsjob, hvor løn- og ansættelsesvilkår forhandles i henhold til gældende aftaler på ARC.

Du tiltræder hurtigst muligt.

Interesseret?

Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte ressourcechef John Thesmer på telefon 3035 2819.
Send din ansøgning og CV til arc@a-r-c.dk og angiv ”projektleder” i emnefeltet senest den 3. januar 2020.
Vi forventer at holde samtaler i uge 3.

ARC – alt med affald.

Hos ARC tager vi os af alt med affald.
Vi tager os af alt det affald, du ikke længere kan bruge. De gode materialer sender vi til genbrug eller genanvendelse, og vi skaber el og varme af restaffaldet.
Vi sætter miljø og klima højest for at skabe en bæredygtig by for os, der lever og bruger byen. Vi skaber viden om affald og deler vores indsigter med ejere, det nære miljø samt nationale og internationale aktører.
Vores mål er, at arbejdet med affaldet bliver klimaneutralt