Arbejdsmiljøkoordinator

ARC søger en erfaren og systematisk arbejdsmiljøkoordinator til udvikling og styring af arbejdsmiljøarbejdet

ARC er en alsidig virksomhed i vækst. Vi har for nylig overtaget vores nybyggede energianlæg Amager Bakke fra leverandørerne, og samtidig drifter og udvikler vi vores genbrugspladser. Vi har fået flere opgaver og skal bl.a. sørge for, at affaldet hentes i flere kommuner samt fremme genanvendelsen via et sorteringsanlæg og et biogasanlæg. Alt sammen skal ske uden at gå på kompromis med vores høje ambitioner inden for arbejdsmiljøet og ISO 45001. ARC er et fælleskommunalt selskab ejet af Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og Tårnby kommuner.

Jobbet

Du skal have lyst til at tage det daglige ansvar for både de strategiske og de praktiske arbejdsmiljøopgaver i tæt samarbejde med din nærmeste kollega, som også er arbejdsmiljøkoordinator, og med organisationen. Vores to arbejdsmiljøkoordinatorer skal kunne supplere hinanden på tværs af opgaverne.

Eksempler på opgaver:

  • Sikre vedligeholdelse og videreudvikling af arbejdsmiljøledelse i vores forretningsområder
  • Videreudvikling af samarbejdet med arbejdsmiljøorganisationen og den inddragende OHS-kultur på ARC
  • Medvirke til at sikre at ARC forbliver i compliance med arbejdsmiljølovgivningen og ISO 45001 samt rapportering til direktionen
  • Forbedring og drift af ARCs arbejdsmiljøledelsessystem i samarbejde med systemansvarlig
  • Rådgivning om arbejdsmiljøkrav, systematik og praktisk support til løsninger i afdelingerne
  • Identificere, igangsætte og implementere løbende arbejdsmiljøforbedringer
  • Sikre indsamling af data til brug for en forebyggende og effektiv arbejdsmiljøindsats
  • Løbende drift af ARCs beredskabsplan, herunder vedligehold af planen samt øvelser mv.
  • Undervisning og træning, sikkerhedsinduktioner, APV, risikovurderinger, årsagsanalyser, procedurer, instruktioner, tilsyn, runderinger mm.

 

Din profil

Vi forestiller os, at du har en solid teknisk baggrund som faglært, maskinmester, ingeniør e.lign. og flere års erfaring med systematisk arbejdsmiljøarbejde - gerne fra et kraftværk, større procesanlæg eller en produktionsvirksomhed med stort fokus på sikker og effektiv drift. Du har allerede solidt kendskab til arbejdsmiljølovgivningen og særligt til maskindirektivet.

Som person motiveres du af at tilegne dig ny viden. Du har en systematisk tilgang til arbejdet og forstår vigtigheden i, at dokumentere dit arbejde og leve op til offentlige regler. Du har naturlige evner for samarbejde og du udtrykker dig kort og præcist i skrift og tale på alle niveauer af virksomheden, herunder på engelsk og gerne andre fremmedsprog. Du er udadvendt, opsøgende, venlig og imødekommende i din fremtoning og kan bevare dit gode humør selv i travle situationer.

Vi tilbyder

Et selvstændigt job med stort ansvar og varierende arbejdsopgaver. Vi lægger vægt på en uformel omgangstone, gode relationer og hjælpsomhed samt gode kolleger.Som arbejdsmiljøkoordinator refererer du til HR- og Administrationschefen. Arbejdstiden er i gennemsnit 37 timer om ugen. Løn og ansættelsesvilkår forhandles i henhold til gældende aftaler på ARC.

Interesseret?

Vil du vide mere om jobbet, er du velkommen til at kontakte Arbejdsmiljøkoordinator Michael Hansen, på telefon 32 68 93 25 eller HR- og administrationschef, Hanne Esmann, på telefon 32 68 93 13.
Send din ansøgning og CV til arc@a-r-c.dk og angiv ”Arbejdsmiljøkoordinator” i emnefeltet senest fredag den 22. november 2019, kl. 12.00. Samtaler vil blive afholdt i uge 48.


ARC – alt med affald.

Hos ARC tager vi os af alt med affald.
Vi tager os af alt det affald, du ikke længere kan bruge. De gode materialer sender vi til genbrug eller genanvendelse, og vi skaber el og varme af restaffaldet.
Vi sætter miljø og klima højest for at skabe en bæredygtig by for os, der lever og bruger byen. Vi skaber viden om affald og deler vores indsigter med ejere, det nære miljø samt nationale og internationale aktører.
Vores mål er, at arbejdet med affaldet bliver klimaneutralt.