Om job hos ARC

Engagerede medarbejdere er ARCs vigtigste ressource

Medarbejderne er ARCs vigtigste ressourcer, og det er deres engagement og drive, der gør ARC til det, ARC er i dag.

Hos ARC er samarbejde, videndeling og læring en prioritet - og vigtig for vores succes. Vi investerer i vores medarbejderes faglige og personlige udvikling og giver dem udfordrende og givende muligheder for karriereudvikling. At udvikle din karriere er en investering i både dig og i fremtiden i vores virksomhed.

Vi har brug for dynamiske og målrettede mennesker, som vil være med i vores team og dele visionen om at være fremtidens værdiskabende forvalter af affaldets ressourcer. Med afsæt i kreative og videnbaserede løsninger bidrager vi til et bedre miljø og klima til de næste generationer. Har du lyst til at blive en del af vores videnbaserede og dynamiske virksomhed, bør du se nærmere på vores jobannoncer.

Da ARC er en offentlig virksomhed, bliver alle ledige stillinger slået op, og vi modtager derfor ikke uopfordrede ansøgninger.

 

Om at arbejde hos ARC

ARC stræber efter at tiltrække, udvikle, motivere og udfordre talentfulde og spændende mennesker, som går til deres arbejde med lyst og engagement. ARC-ansatte brænder for det, de laver, og er drevet af ønsket om at opnå mål og de bedst mulige resultater.

ARC er en integreret del af storbyen. Vi tager byens affald og giver elektricitet, fjernvarme og genanvendelige materialer tilbage. Vi driver og udvikler løsninger i tæt samarbejde med vores ejerkommuner og eksterne partnere. Vi gør vores til, at det er let og billigt for borgere og virksomheder at komme af med affaldet på en miljøvenlig måde.

Vi tror på at give ansvar til vores ansatte fra første færd. Vi tager alle et fælles ansvar for helheden, og vi tror på, at ethvert menneske og enhver handling kan gøre en forskel. Vi værdsætter mennesker, som agerer med social ansvarlighed, tænker selvstændigt og tager initiativ. Vi er åbne for hinandens tanker og ideer og udnytter uenigheder positivt. Vi er til for vore kunder – interne og eksterne. Vi tilskynder vores ansatte til at leve op til deres bedste - hver eneste dag. Det gør vi ved at behandle hinanden ordentligt og med respekt.

 

Sådan behandler vi dine persondata

Ifølge EU's persondataforordning er ARC forpligtiget til at oplyse hvilke persondataoplysninger vi gemmer i forbindelse med en ansættelsesproces og hvad vi bruger dem til.

ARC gemmer kun de almindelige persondata som vi har brug for i forhold til processen og en evt. ansættelse. Dvs.

- Identifikationsoplysninger (navn, adresse, tlf.nr, fødselsdato)

- CPR-nummer

- Ansøgning og cv

CPR-numre behandles som følsomme oplysninger og må behandles, når det følger af lovgivningen eller der er givet samtykke. ARC behandler dit cpr-nummer med henblik på at kunne opfylde ARCs retslige pligter i forbindelse med en ansættelse, f.eks. udbetaling af løn og indberetning til SKAT.

ARC registrerer og gemmer ingen følsomme persondata, ud over dit CPR-nummer. Følsomme oplysninger kan eks. Være fagforening, etnisk baggrund, politisk eller religiøs overbevisning, seksuelle forhold eller genetiske data.

Du har altid ret til indsigt i hvilke oplysninger vi gemmer om dig. Dette kan fås ved henvendelse HR-faellesmail@a-r-c.dk.

Bliver du ikke ansat, slettes alle dine data efter ansættelsesprocessen er gennemført.

ARC har udpeget en DPO, der har som funktion af stå til rådighed for sparring ang. brug og beskyttelse data. Hos ARC er det Susanne Dahl i HR, sd@a-r-c.dk, der har denne funktion.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.