Pressemeddelelse: Amager Bakke åbner 4. oktober

Snart kan du stå på ski på Amager Bakke

Fra 4. oktober 2019 kan man stå på ski ovenpå et af verdens mest energieffektive og miljøvenlige affaldsenergianlæg, Amager Bakke.


Byggeriet er stort set færdigt, og inden der kan åbnes for skiløb, mangler kun gennemførsel af en mindre række tests på energianlægget og tagfladen, samt indsamling af dokumentation der sikrer, at færdsel på tagparken foregår efter forskrifterne. Når disse to punkter er opfyldt, kan den endelige ibrugtagningstilladelse fra myndighederne indhentes og Amager Bakke kan åbne.


ARC, Fonden Amager Bakke og Copenhill A/S glæder sig til snart at se de første skiløbere på taget. Programmet for den officielle åbning vil blive tilgængeligt i august.
 
Hvem er hvem?
ARC er bygherre for selve bygningen Amager Bakke og stiller sin tagflade til rådighed for Fonden Amager Bakke, der opfører det rekreative anlæg. Fonden har efter udbud valgt sin operatør, Copenhill A/S, til at drive det rekreative areal.