Carbon Capture

Amager Bakke fjerner CO2 fra røgen

I dag er der stadig plast tilbage i det restaffald, der brændes i ovnene på Amager Bakke. Også selv om der sorteres på livet løs.

ARC har flere initiativer for at reducere den mængde plast, der skal brændes, men prognoser har vist, at selv om der sker en markant udsortering af plast i affald fremover, så vil der fortsat være en vis mængde affald, der er baseret på olie.

Derfor udleder Amager Bakke årligt i omegnen af 160.000 ton fossil CO2, når vi producerer el og fjernvarme.

Hos ARC vil vi være med til at tage ansvar for at nedbringe udledningen af fossil CO2 og arbejder mod at blive CO2-neutrale.

Derfor undersøger ARC mulighederne for i første omgang at fange CO2’en og senere kunne genanvende den. Teknologien hedder carbon capture, og konklusionen er, at det er muligt – både teknologisk og økonomisk.

Princippet bag carbon capture-teknologien er, at man fanger CO2’en fra røgen fra forbrændingsanlæg, inden den forlader skorstenen ved at spraye røgen med en væske, der binder CO2’en. Når røgen så kommer ud af skorstenen, er den uden CO2.

Den opsamlede CO2 kan lagres, men på længere sigt vil det være muligt at udnytte den til fremstilling af for eksempel brændstof og dermed erstatte den olie, man ellers ville skulle hente op fra undergrunden.

Målet er, at et carbon capture-anlæg skal være i drift på Amager Bakke i 2025 og dermed hjælpe Københavns Kommune med at nå sit mål om at blive CO2-neutral.

 

Læs mere om Carbon Capture på Amager Bakke i Siemens artikel i Børsen her 

 

Du kan se flere af ARCs udviklingsprojekter her