Samfundsansvar / CSR

Hos ARC har vi en ambition om et højt niveau af ansvarlighed, når vi udvikler og driver vores virksomhed.

ARC har et socialt- og samfundsmæssigt ansvar og arbejder dedikeret på at minimere ARCs miljø- og klimapåvirkninger samt genvinde ressourcerne i affaldet bedst muligt. I ARCs arbejdsmiljøpolitik er der fokus på sikkerhed, virksomhedens sociale kapital og udvikling.

Vores vision er at blive fremtidens værdiskabende forvalter af affaldets ressourcer. Samtidig med at vi arbejder for vores vision og driver forretning, tager vi ansvar for, hvordan vi påvirker vores omgivelser. Vi ønsker proaktivt at bidrage til løsning af nogle af verdens sociale og miljømæssige udfordringer samt at opretholde en høj respekt om vores aktiviteter og virksomhed.

ARC sætter arbejdsmiljø- og miljøledelse højt

Et godt arbejdsmiljø er en naturlig del af ARC. Vi har fokus på sikkerhed, trivsel og udvikling. Siden år 2000 har vi haft arbejdsmiljø-certifikatet OHSAS18001, og i 2018 er vi blevet konverteret til ISO 45001

ARC varetager en del af samfundets nødvendige infrastruktur. Derfor bliver vi auditeret i alle vores aktiviteter, produkter og ydelser knyttet til drift af Amager Bakke og Genbrugspladser. Vi har siden år 2000 haft miljø-certifikatet ISO 14001.

Læs mere om ARCs miljø- og arbejdsmiljøledelsessystem

CSR-ambition

Vi har i 2014 tilsluttet os principperne om samfundsansvar i FN’s Global Compact, og vi vil arbejde for at fremme menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption.

Vi vil støtte og respektere beskyttelsen af nationale og internationale menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder.

Vi vil arbejde for en bæredygtig udvikling for samfund, mennesker, miljø og klima.

Vi er en integreret del af storbyen, og vi vil engagere os i lokalsamfund omkring os og arbejde for etisk adfærd i vores relationer.


ARC har en ambition om et højt niveau af ansvarlighed i udvikling og drift af virksomheden. Det er en selvfølgelig forudsætning for ARCs CSR Ambition, at vi overholder al dansk og international lovgivning samt gældende praksis og kutymer indenfor vores branche.

CSR-termaer

Vi har udvalgt fem CSR-temaer, som vi vil fokusere på:

  • Psykisk arbejdsmiljø

Det er medarbejdernes engagement og drive, der gør ARC til det, vi er i dag.

Som DS/OHSAS 18001 certificeret virksomhed arbejder vi løbende med at forbedre vores fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

  • Uddannelse og livslang læring

Vi investerer i vores medarbejdere og sikrer muligheder for faglig og personlig udvikling, så alle er klædt bedst muligt på til fremtidens udfordringer.

  • Mangfoldighed og lige muligheder

Vi arbejder for at sikre lige muligheder for alle ansatte uanset køn, etnisk oprindelse eller faggruppe. Vi har fokus på at sikre mangfoldighed, så vi afspejler det samfund og den by, vi er en del af.

  • Involvering i lokalsamfundet

Det ligger i vores mission og vision for ARC at vi vil være en del af byen og arbejde for at vores løsninger bidrager til et bedre miljø og klima nu og fremadrettet.

Vores energianlæg på Amager ligger tæt på Københavns centrum. Sideløbende driver ARC 15 genbrugspladser fordelt over hele hovedstadsområdet.

  • Leverandørhåndtering

Vi har et aktivt samarbejde med vores leverandører og har igangsat et arbejde om ansvarlig leverandørhåndtering, hvor vi opstiller specifikke krav til udvalgte leverandører, der er strategisk vigtige for ARC.

Vi har valgt disse CSR-temaer, fordi vi vurderer, at vi her har størst behov for at fokusere indsatsen. Vores CSR Ambition udgør den overordnede ramme for vores arbejde med CSR. For at sikre løbende forbedringer af vores samfundsansvar, vil vi udmønte CSR Ambitionen med politikker og retningslinjer som f.eks. Arbejdsmiljøpolitikken og Miljø- og klimapolitikken.