Dagrenovation

Din skraldespand er en grøn ressource, som vi hver dag omsætter til el og varme
Kontrolrum på energianlæg

Dagrenovation er det affald, der er tilbage, når du har sorteret eventuelt miljøfarligt affald fra og fx papir og glas fra til genbrug. Populært sagt er dagrenovation det køkkenaffald, som ingen direkte genbrugsværdi har.

Energi i affaldet

I stedet bliver affaldet afhentet og efterfølgende energiudnyttet på ARCs anlæg på Amager. Og der er gode energiressourcer i affaldet under køkkenvasken. Eksempelvis omdannes tre kilo dagrenovation på ARCs anlæg til fire timers el og fem timers varme i en gennemsnitlig københavnerlejlighed.