Sådan sorterer du

Farvezoner og piktogrammer guider dig på genbrugspladsen

Affald i farvezoner gør det nemt for dig at finde den rigtige container

På ARCs genbrugspladser har vi inddelt affaldssorteringerne i 11 farvezoner, som gør det nemmere for dig at navigere pladsen. Fx. har al elektronik orange skilte, mens alle byggematerialer har lyseblå skilte. På den måde, kan du hurtigere overskue pladsen, og nemmere regne ud hvor du skal hen, for at komme af med dit affald. Når du har fundet den rigtige zone, viser piktogrammet på skiltet, hvilken container du skal bruge.

Skal du fx. af med gamle, plastikhavemøbler skal du starte med at gå efter den mellemgrå plast- & gummizone. Når du har fundet zonen, kigger du efter containeren med piktogrammet for "hård plast". Det kan sammenlignes med at gå efter kølediskzonen, hvis du skal købe mælk i supermarkedet.   

Sortér som du plejer

Selvom der er kommet nye skilte, har vi ikke lavet om på den måde affaldet sorteres. Sorteringsvejledningen kan hjælpe dig med at overskue zoner, farver og piktogrammer. Det kan være en fordel at anvende vejledningen til pakning af affaldet, inden du tager på genbrugspladsen - så er det nemt og hurtigt at sortere affaldet, når er på genbrugspladsen.   

Nærgenbrugsstationerne har stadig 12 særlige sorteringer. Læs mere om sortering på nærgenbrugsstationen  

Det samme i hele hovedstaden

Systemet med farvezoner og piktogrammer er det samme på alle ARC og Vestforbrændings genbrugspladser. Det betyder, at selvom du flytter fra Vesterbro til Ballerup, kan du sortere på samme måde. Der er dog en lille undtagelse: Hvis du vælger sortere efter nummeret på skiltet i stedet for piktogrammet,  skal du være opmæksom på, at ARC og Vestforbrænding anvender forskellige fraktionsnumre.    

Beskyt din data

Sørg for at slette alle personlfølsomme data fra harddiske og telefoner, før du afleverer dem på ARCs genbrugspladser, da al elektronik sendes til genanvendelse. Den nemmeste måde at gøre dette på er, at gendanne dit device til fabriksindstillinger, eller formatere harddisken på din computer.