Fra skorsten til genbrugscenter

Amagerværkets gamle skorsten bliver til Sydhavn Genbrugscenter

Nu starter starter nedbrydningen af Amagerværkets gamle, 150 meter høje skorsten. De 5000 ton beton fra skorstenen skal bruges til at opføre Sydhavns nye genbrugscenter – et sted, der netop har til formål at sikre en optimal udnyttelse af byggematerialer og andre ressourcer. 

Gammel beton plejer kun at blive brugt til opfyld i vejbaner, men potentielt kan man opnå en bedre udnyttelse af ressourcerne ved også at genanvende betonen til nyt byggeri. Der er dog ret begrænsede erfaringer med, hvordan genanvendt beton reagerer i et såkaldt ”aggressivt miljø”, hvor det er direkte udsat for vind og vejr. Det vil Københavns Kommune nu afprøve sammen med ARC, når HOFORs gamle skorsten på Amagerværket skal nedbrydes og genanvendes til opførelsen af Sydhavns nye genbrugscenter.

Sydhavn Render Web Sidebillede

Genbrugsbetonen skal bruges til en ringmur omkring centeret, så der dannes en støjafskærmning til naboer og det fredede område Tippen, der grænser op til centeret. Midt i februar påbegyndes nedbrydningen af HOFORs 150 meter høje skorsten på Amagerværket, der indeholder 5000 ton beton. Nedbrydningen forventes færdig i maj, hvorefter den nedbrudte beton vil blive kørt til Sydhavn, og arbejdet med opbygningen af genbrugscenteret kan begynde.

”Vi kommer til at høste nogle vigtige erfaringer med dette projekt, hvor vi genanvender betonen på en måde, hvor ressourcerne fra materialet kommer ud i cirkulation igen. Forsøget kan forhåbentlig også være med til at rykke branchen, så man fremover vil genbruge mere byggemateriale direkte fra bygning til bygning,” siger enhedschef Merete Kristoffersen fra Teknik- og Miljøforvaltningen i København.

06 Sidebillede

Genbrugscenter med multihus og undervisningsfaciliteter
Det nye genbrugscenter er mere end blot en genbrugsstation, og det helt særlige er, at der vil være langt større fokus på den direkte genbrug af materialer end på genanvendelse, hvor man smider affald i containere, hvorefter materialerne bliver nedbrudt. Københavns Kommune opretter derfor på genbrugscenteret et multihus med materialelager, iværksætterværksteder og andre faciliteter til udvikling af direkte genbrug, så effekter og materialer i højere grad kan bevare deres værdi.

03 Sidebillede

Inden man kommer ind på containerpladsen, vil man blive bedt om at aflevere sine materialer til direkte genbrug i en genbrugssluse. Andre kan på den måde få glæde af byggematerialer, træ og møbler, der afleveres i slusen. Målet er, at 10 procent af alle produkter og materialer, der ankommer til centeret, skal sorteres fra i slusen. Københavns Kommune vil i samarbejde med ARC drive genbrugsslusen, mens ARC vil stå for driften af genbrugspladsen og en besøgstjeneste.

”Det var nok de færreste, der havde forestillet sig, at en gammel skorsten kan være spydspids for et genbrugscenter med høje genbrugsambitioner. Men skorstenen er en manifestation af de bestræbelser, vi hos ARC gør os for at fremme den bedste genanvendelse af materialer gennem innovative og utraditionelle løsninger,” siger direktøren hos ARC Dan Fredskov og fortsætter:

”I tilknytning til genbrugscenteret vil vi også have et moderne undervisningsområde, hvor vi sammen med børn og unge vil arbejde på at finde holdbare og gode løsninger til at fremme genanvendelse og genbrug af de mange materialer, der finder vej til enten genbrugscenteret eller findes i hjemmene.”

Skorstenen er renset og klar til nedrivning
Sydhavns Genbrugscenter er som ny central for genanvendelse af ressourcer helt oplagt som det sted, hvor forsøget med at genanvende beton kunne gennemføres. Siden december har HOFOR været i gang med at afrense malingen af den enorme skorsten på Refshaleøen, så den nu er klar til nedrivning. For at spare på transporten gennem byen bliver al betonen knust hos HOFOR, før den køres til Sydhavn, og opbygningen af genbrugscenteret starter.

”HOFOR er ved at omstille Amagerværket fra at fyre med kul til bæredygtig biomasse, og i den forbindelse skulle skorstenen alligevel rives ned. Derfor passer det generelt godt ind i byens grønne omstilling og arbejdet med at skabe fremtidens bæredygtige byer, at betonen kan genbruges. Vi er flere, der glæder os til at besøge den gamle skorsten i nye former i Sydhavn,” siger Niels Ravn Pedersen, der er projektchef i HOFOR.

For mere information, kontakt:
Teknik- og Miljøforvaltningen via pressetelefon: 23 27 80 90
Amager Ressource Center via pressekonsulent Sune Scheibye: tlf. 24 60 02 22
HOFOR via kommunikationsrådgiver Nina Maria Klok: tlf. 27 95 21 35

Fakta:
• HOFOR står for nedrivningen og knusning af de 5000 ton beton fra skorstenen, og ARC er bygherre på genbrugscenteret.

• Projektet koster 68,8 mio. kr. hvoraf halvdelen finansieres af ARC og halvdelen af Københavns Kommune via Ressource- og Affaldsplan 2018.

• Genbrugscenteret skal drives af både ARC og Københavns Kommune, hvor ARC står for driften af genbrugspladsen og besøgstjenesten, og Københavns Kommune står for driften af Multihuset med værksteder og andre faciliteter til udvikling af mere direkte genbrug.

• 3800 ton beton fra skorstenen skal indgå som supplement i den nye beton i genbrugscenteret. Den resterende del af skorstenen med betonstykker på 0-4 mm vil blive brugt som belægningsopbygning af stier og veje ved centeret.

• Tidligere har det kun været muligt at erstatte 20 % af stenmaterialerne i nybyggeri med genbrugsbeton. I det nye genbrugscenter vil genbrugsbetonen udgøre 100 % af stenmaterialerne.

• Det er første gang i nyere tid, der bygges i denne størrelsesorden i Danmark af gammel beton, og der er som nævnt begrænset erfaring med genanvendelsen til nybyggeri. Kendte eksempler er gangene under Bispebjerg Hospital, der blev bygget i genbrugsbeton i 1909. Herudover blev der i 1990’erne opført et hus i genbrugsbeton i Odense samt et hus i Korsgade i København.