Transport af privat affald

Når større mængder affald skal transporteres for private
Hvis du får transporteret dit affald af et firma, skal der udfyldes transportskema

Når du som transportvirksomhed, boligselskab eller vicevært transporterer affald for en privat husholdning til genbrugspladsen, skal der ikke betales erhvervsgebyr. Det skyldes, at private husholdninger allerede har betalt for at benytte genbrugspladsen. Du skal dog kunne dokumentere, at der ikke er tale om erhvervsaffald.


Så enkelt er det

Tryk på linket til transportskemaet og print det. Udfyld skemaet sammen med den du transporterer affaldet for og aflever det til genbrugsvejlederen, når du ankommer til pladsen - og inden du begynder at bære affaldet til containerne.

Du kan også trykke på linket og gemme Word dokumentet på dit skrivebord. Vælg Gem som, udfyld skemaet og print det.


Kan jeg bruge særordningen hvis ...

- Jeg er håndværker og transporterer noget byggeaffald, som en privatkunde selv har lavet?
Nej, desværre ikke. Ordningen er kun for registrerede transportvirksomheder, boligselskaber og viceværter.

- Jeg er privatperson og har noget erhvervsaffald liggende og arrangerer selv transporten?
Nej, desværre ikke. Ordningen gælder kun for affald, der stammer fra private husholdninger.

- Jeg har også erhvervsaffald i bilen, som skal afleveres senere?
Sørg for kun at have det affald med, som skal afleveres. Det gør det nemmere for genbrugsvejlederen at være sikker på, at der ikke skal betales erhvervsgebyr. Hvis genbrugsvejlederen har mistanke om, at læsset indeholder erhvervsaffald, har denne pligt til at tage billeder og indberette hændelsen.