ARC får ny hjemmeside i december 2020  - se mere ...

CO2-neutral i 2025

ARC søger EU-midler til fuldskala CO2-fangst anlæg

Læs om EU-ansøgningen