Vi bruger cookies på a-r-c.dk

På a-r-c.dk bruger vi 1. og 3. parts-cookies til at give dig en god oplevelse og til at indsamle statistik, der er med til at forbedre sitet. Hvis du klikker på et link på a-r-c.dk, accepterer du samtidig vores cookiepolitik.

Vores rolle

Vi tager imod og giver tilbage

  

Vi tager imod byens affald og giver varme og strøm tilbage

Midt i affalds- og varmeproduktionen

ARC tager aktivt del i den grønne omstilling af Danmark ved at bidrage til et bedre miljø og klima til kommende generationer. Som kommunalt ejet selskab forvalter vi affaldets ressourcer, sådan at vi giver materialer, strøm og fjernvarme tilbage til borgerne og byen. Vores energianlæg ligger centralt i hovedstaden - det betyder kort tarnport af affaldet og gør varmetabet minimalt.

Vi er også glade for vores placering af genbrugspladser over hele byen, og vi stræber efter at være en attraktiv nabo, der lytter og inddrager naboer og nærmiljø ved at være åbne over for byens impulser og bidrager til byens udvikling og liv. F.eks. oplever vi, at bøgerne på byttecentrenes hylder er i evig rotation blandt læseglade borgere.

LÆS MERE 
Her kan du læse mere om ARCs tilbud om direkte genbrug

 

 

Vi indpasser vores energi efter behovet

ARC leverer den type energi byen har behov for

Forbrænding af husholdningsaffald producerer et stort overskud af energi. Hvor vi tidligere brændte samme affaldsmængde over hele døgnet, optimerer vi nu produktionen af energi over året og over døgnet. Ved at tilrettelægge vores produktion efter vedvarende energikilder som vind og sol, sikrer ARC billig el og varme til Hovedstadens borgere og virksomheder. Derved kan vi yde et stort bidrag til at dække byens behov for elektricitet på vindstille dage, mens vi nøjes med at forsyne med fjernvarme og brugsvand på blæsende dage, hvor elmarkedet ækkes af vindenergi. På den måde udnytter vi f.eks. højere elpriser om dagen og lavere elpriser om natten ved at op- og nedregulere elproduktionen og udnytter derved energianlæggets fleksibilitet.

LÆS MERE
Læs også Råstoffer for millioner i slagge efter forbrænding

 

Genbrugspladserne er en aktiv del af byens liv

ARCs genbrugspladser er en lokal medspiller

ARC er med sin størrelse og placeringer i Hovedstaden en aktiv del af byen, og vi stræber efter at være en attraktiv nabo, der lytter og inddrager naboer og nærmiljø. Nærgenbrugsstationerne betjener beboere med mindre mængder affald i lokalområdet, og der er kun adgang for bløde trafikanter.

ARC har byttecentre, hvor den enes affald bliver til den andens glæde. Vi forsøger løbende at afsætte flere fraktioner til genanvendelse. Desuden arrangerer vi bytteevents med temaer som legetøj, bøger, CD’er m.m. og vi deltager gerne, når ejerkommunerne arrangerer kulturelle events.

Besøgstjeneste for skoleklasser
Vores genbrugspladser er samlet set et af de mest besøgte offentlige rum i Hovedstaden. ARCs genbrugspladser tager også imod skoleklasser for at lære dem, hvad affaldsminimering betyder for miljøet og de kommende generationer.

 

 

Flere råstoffer i cirkulation

Sådan bakker ARC op om ejerkommunernes mål

Flere og flere mennesker søger mod de større byer. Det giver mere affald og stiller krav til en miljømæssig og sikker håndtering af affaldets ressourcer. Ved at arbejde dedikeret på at minimere ARCs miljø- og klimapåvirkninger samt genvinde ressourcerne i affaldet bedst muligt, ønsker vi at gøre vores for, at ejerkommunerne når deres mål og ambitioner på genanvndelsesområdet.

Vi bidrager eksempelvis ved at sende flere råstoffer i cirkulation såvel via genbrugspladserne, hvor borgere og virksomheder kan komme komme af med genanvendeligt affald, såvel på Amager Bakke, hvor ARC omdanner brændbart affald til fjernvarme og strøm, der døgnet og året rundt er indpasset vedvarende energisystemer som sol og vind.

Det affald, der hverken egner sig til genbrug eller forbrænding, tager vi ansvar for at håndtere korrekt og miljøvenligt via SMOKA og AV Miljø. 

Fra et forsøgsanlæg til sortering af plast og metal fra husholdninger, sender ARC endnu flere ressourcer til genanvendelse.

 

SMOKA sikrer olie- og kemikalieaffaldet

Professionel håndtering af og rådgivning om farligt affald

Allerede tidligt i 70'erne etablerede storkøbenhavn særlige indsamlingsordninger for olie- og kemikalieaffald. Modtagestationen, SMOKA, sikrer at 23 kommuner med tilsammen 1,5 mio. indbyggere og 90.000 virksomheder kan skille sig af med deres farlige affald på en betryggende måde. SMOKA Henved 23.000 røde bokse fra husholdninger.

SMOKA modtager 10.000 ton farligt affald om året. Udover at håndtere borgeres røde kasser med kemikalierester, består affaldet mest af restprodukter fra industrien, men også asbest, PCB fra byggeriet, batterier og rester af maling, lim, lak  m.m.  

SMOKAs faguddannede medarbejdere rådgiver om alle typer farligt affald og gods, hjælper med papirarbejde til at håndtere og behandle olie- og kemikalieaffald og tilbyder egnet emballage til håndtering og transport af farligt gods og affald.

 

 

 

AV Miljø - et moderne og sikkert deponi

Maksimal miljøbeskyttelse af deponeret affald

Vi er stadig langt fra det affaldsløse samfund, og samfundets produktion af affald kan aldrig basere sig på genanvendelse alene. Det affald der hverken kan genbruges eller energiudnyttes, deponeres på det miljøsikre deponi AV Miljø, som ARC ejer sammen med Vestforbrænding.

I moderne, danske deponier dannes meget lidt metangas, fordi indholdet af organisk materiale er lavt. Alligevel arbejder ARC fortsat på at udvikle en effektiv teknologi til minimering af moderne deponiers bidrag til klima forandringer. Eksempelvis ved at opsamle og rense den gas, der opstår. Rensningseffektiviteten er helt oppe omkring 95 %, og betyder en væsentlig reduktion af deponiets bidrag til drivhuseffekten.

Vi involverer os

En del af det lokale

  

Energianlæg og legeplads

Bevægelse møder bæredygtighed

ARCs nye bygning på Refshaleøen, Amager Bakke, er med sine 85 meter det højeste punkt på Amager. Tagfladen indrettes som et rekreativt område med skibakke, trailruter, klatrevæg og café på toppen. Når Amager Bakke er blevet så høj, skyldes det at vores røgrens fylder 2/3 af bygningen. Fra start ønskede ARC den bedst mulige rensning af røgen. Det har vi fået. Sammensætningen af teknologier på Amager Bakke gør anlægget til et af verdens bedste med den mest raffinerede rensning af røgen, og ARC er lykkedes med at reducere udslippet af både NOX og SO2 markant. Det er vi stolte af. Ligesom vi er stolte af, at bygningen bliver et rekreativt areal til glæde for borgere og besøgende i Hovedstaden.

Amager Bakke har fået massiv international omtale og ikonisk status. Ikke nok med at det er en af verdens længste kunstige skipister, der er placeret på toppen af et forbrændingsanlæg – det bliver også Nordeuropas højeste klatrevæg, et koncertsted, en del af børns skoleskema samt en sky bar med byens bedste udsigt Copenhill, som driver det rekreative areal på Amager Bakke samarbejder med bl.a. ski-, løbe- og klatreklubber om at skabe et nyt, fysisk samlingssted for ude-aktivitet i København.  

 

Effektiv batteriindsamling på offentlige tilgængelige steder

Mere end 1000 frivillige batteriindsamlere

60 pct. af et batteri kan genbruges, men mange batterier ender i det almindelige affald, hvor de er til skade for miljøet. Samtidig mister vi en unik mulighed for at genanvende ressourcer som mangan og zink i batteriet. Derfor har ARC gjort en indsats for at samle batterier til genanvendelse siden 1988. I dag har ca. 1.000 frivillige erhverv, forretninger, organisationer og institutioner en af ARCs batterikasser stående offentlige steder, så borgere i hovedstadsområdet nemt kan komme af med deres brugte batterier.

ARCs genbrugspladser tager også imod brugte batterier og giver batterikasser til kunderne, så de kan hjælpe til at sende flere brugte batterier fra husholdningen til genbrug frem for forbrænding. I alt samles mere end 100 tons brugte batterier til genanvendelse - hvert år.

Hvad med de skjulte batterier?
Små knapcelle-batterier indeholder kviksølv, der er et giftigt tungmetal, som ophober sig i kroppen. Når knapcellebatterier ender blandt kaffegrums og bleer i affaldsspanden, bliver de brændt og tungmetallerne ender i slaggen, som bruges i belægning under nye veje. På den måde ophober kviksølvet sig i fødekæden og i vores mad. I mange tilfælde er batterierne bygget ind i legetøj, sko eller fødselsdagskort. I de tilfælde er det bedre at aflevere produktet i 'ELEKTRONIK' eller endnu bedre, skrue batteriet ud først.  

BLIV BATTERIINDSAMLER
Bliv batteriindsamler ARC - det er gratis og uden arbejde for dig. Det eneste du behøver at gøre er at melde dig som indsamler på: a-r-c.dk/erhverv så tager vi os af arbejdet. 

Girls day in science

ARC inspirerer og motiverer

Ved den årligt tilbagevendende internationale markering Girls' Day in Science, der skal inspirere flere piger til at vælge en naturvidenskabelig/teknisk uddannelse, hare ARC også besøg af cirka 20 piger fra en af naboelagets skoler. 

Fokus har været på energikilde, slagge samt sortering og genanvendelse af plast med en rundvisning på sorteringsanlægget plus  workshops, hvor pigerne skulle teste forskellige plastiktyper.

Girls' Day in Science har til formål at inspirere og motivere pigerne til arbejdet med naturfaglige og tekniske fag, der er er nemlig alt for få piger, som vælger den naturvidenskabelige vej. Det vil ARC gerne være med til at ændre. Derfor tilbyder ARC en dag med indlæg fra ARCs kvindelige girls in science, som fortælle, hvorfor de valgte en naturvidenskabelig uddannelse.

Aktiv medspiller i ordning om lommepengejobbere

Vi involverer os, hvor det giver mening

ARC vil gerne være med til at præge den by, vi er en del af. Udover at håndtere affaldet, vil vi gerne bidrage til en ren og attraktiv by. Derfor involverer vi os i partnerskaber, hvor det giver mening. Eksempelvis ved at finde opgaver til lokale lommepengejobbere på Hørgården Nærgenbrugsstation, som brændte ned kort efter den åbnede i 2012. Det fik flere samarbejdspartnere herunder ARC til at gå sammen om at bygge stationen op igen – denne gang med et lokalt forankret ejerskab, der bidrager til fællesskab og liv på pladsen. Et af de nye tiltag blev, at det lokale boligselskab ansætter lommepengejobbere, som bl.a. hjælper ARCs medarbejdere med at vejlede kunderne på Nærgenbrugsstationen i at sortere affaldet rigtigt og holde orden i på byttehylderne.

En lysende stjerne på kulturnattens himmel

Lys og kunst på Bispeengen Genbrugsstation

ARC vil gerne være med til at præge den by, vi er en del af. Udover at håndtere affaldet, vil vi gerne bidrage til en ren og attraktiv by. Eksempelvis ved at deltage i Kulturnatten16. Her forvandlede ARC tunnelen ved Bispeengen Genbrugsstation til en totalinstallation, hvor lyd og lys dannede ramme om en oplevelse for hele familien. 350 deltagere havde fornøjelsen af at opleve, hvordan belysningen i tunnellen skiftede karakter i takt til Bwoy de Bhajans eventyrlige musik. Deltagerne lyttede til musikken gennem headsets - både for at lukke storbyens larm ude - og for at tage hensyn til ARCs naboer, som bor tæt på Bispeengen Genbrugsstation.

 

Direkte genbrug

Er dit affald for godt til at smide ud?

Du har flere muligheder for at give gode ting nyt liv på ARCs genbrugspladser. En af vejene til mere og direkte genbrug går via ARCs byttecentre og byttemarkeder, hvor idéen er, at man lægger noget og tager noget andet med.

Konceptet er, at borgere kan indlevere de brugbare ting, de ikke selv har glæde af længere, og så kan andre komme og hente det kvit og frit.

ARC har en række forsøg med byttecentre indtil 2018. Du kan aflevere ting til direkte genbrug i hele pladsens åbningstid. Ønsker du at hente ting - eksempelvis bøger, potter og pander og sågar fjernsyn og meget andet - har du flere muligheder.

BYTTECENTRE

Kulbanevej Genbrugsstation: FORSØG
Onsdag, fredag, søndag kl. 12-16 (ét besøg per dag)
Uden for åbningstiden kan du stille - men ikke tage - gode ting til byttecentret.

Vermlandsgade Genbrugsstation: FORSØG
Alle dage kl. 12-16 (ét besøg per dag)
Uden for åbningstiden kan du stille - men ikke tage - gode ting til byttecentret.

BYTTEMARKEDER

Borgervænget Genbrugsstation: FORSØG
Hver søndag kl. 12-16
Uden for åbningstiden kan du stille - men ikke tage - gode ting til byttemarkedet.

Dragør Genbrugsplads:
Hver lørdag kl. 10-14.
Uden for åbningstiden kan du stille - men ikke tage - gode ting til byttemarkedet.

DONÉR TIL ORGANISATIONER

Bispeengen Genbrugstation: FORSØG
Alle hverdage kl. 10-18 samt lør, søn og helligdage kl. 10-17.
Effekterne går til almennyttige organisationer, og du kan aflevere ting til organisationerne i hele åbningstiden.

Hvidovre Genbrugsplads:
Alle hverdage kl. 10-18 samt lør, søn og helligdage kl. 10-17
I Hvidovre går dine ting til frivillige foreninger, der driver Hvidovre Genbrugshal. ARC giver alle de ting, der er afleveret til direkte genbrug på Hvidovre Genbrugsplads, til frivillige organisationer, som sælger tingene videre første lørdag i hver måned i Hvidovre Genbrugshal, Høvedstensvej 43, Hvidovre.

GULDMINEN

Guldminen er et laboratorium for udvalgte guldgraveres udvikling af nye måder at genbruge, upcycle, reparere, redesigne og distribuere genbrugsmaterialer. Afleverer du dit sorterede affald på Vasbygade Genbrugsstation, indgår det i guldgraveres arbejde for nytænkning af ressourcerne via direkte genbrug som et alternativ til en tung proces for genanvendelse.

 

Holdspiller

Forsøgs- og udviklingsprojekter

  

Sorterings-pionerer af plast og metal

Flere forsøg på vej

ARC er en aktiv medspiller, når ejerkommunerne realiserer deres affaldsmålsætninger. Et forsøgssorteringsanlæg for plast
og metal er et eksempel på en konkret opgave ARC udfører for Københavns Kommune. ARC driver anlægget for at indsamle viden om, hvilke typer plast fra husholdninger der er bedst egnet til afsætning og genanvendelse som nye plastprodukter. 

Målet er at øge genanvendelsen af indsamlet plast primært fra husholdninger i Københavns kommune. På forsøgsanlægget sorteres plasten efter type for at kunne neddeles og sælges som råmateriale til industrien, der omdanner plasten til nye produkter.

Flere forsøg på vej
På forsøgsanlægget sorteres først metal fra, siden neddeles plasten i de mest almindelige polymerer fx PET, PP og HDPE, og vi forventer at fortsætte med at undersøge nye affaldsfraktioner som evaluereres løbende i 2-3 år endnu. Midler fra Miljøstyrelsebs 'kommunepulje' betyder, at vi kan gennemføre forsøg, hvor tørre fraktioner som metal og plast er blandet sammen.

Genanvendelse af træ uden giftstoffer

Sorterer malet og rent træ – som forsøg

Gammel maling kan indeholde skadelige stoffer, som vi ønsker at tage ud af genanvendelsescyklussen. ARC vil undgå at sende farlige stoffer til genanvendelse i eksempelvis træ, som bliver genanvendt til spånplader. Derfor forsøger ARC fra juni 2017 at sortere malet træ ud af containeren med 'Træ' på Vermlandsgade Genbrugsstation. I forsøget skal malet træ i containeren med 'Imprægneret træ' i container nr. 4. 

Træ med laminat og melamin er egnet til genanvendelse, og må fortsat lægges i træcontaineren med umalet træ - nr. 35.

Vil rulle ordningen ud på alle ARCs pladser
Forsøget går bl.a. ud på, hvor containerne med træ skal stå i forhold til hinanden, om der er sætligt hensyn vi skal tage til medarbejderne på pladserne. Efter forsøgsperioden forventer vi at sortere malet træ ud af fraktionen 'træ' på alle ARCs pladser. 

Råstoffer for millioner i slagge efter forbrænding

Forbrænding som cirkulær medspiller

Metalstykker og guld. Det er hvad man kan finde i røggasaffald og slagge, når man ser på det gennem et mikroskop. I cirkulær økonomi, hvor tanken er at genanvende så mange ressourcer som overhovedet muligt, er forbrænding et fy-ord. Men det behøver ikke være så firkantet, da forbrænding kan sagtens være en del af den cirkulære økonomi. 

Guld for millioner i slaggen og røggasaffaldet
I råslagge og røggasaffaldet på ARC findes ikke bare guld og sølv, men også titanium, zink, aluminium og en række andre råstoffer. I så mange af prøverne er der fundet så meget guld, at der er potentiale i samarbejdet.

I affald er der strømme af råstoffer, som er enormt små og ligeså diffuse. Der kan være guld i – men i bittesmå koncentrationer. Så hvis man skal til at hive guldet ud, bliver det både dyrt og kompliceret. Men her kan forbrændingsprocessen være en aktiv medspiller. Når affaldet er brændt, står vi tilbage med røggasaffald og slagge. Råstoffer med et lavt kogepunkt ender i røggassen, mens råstoffer med et højt kogepunkt – fx guld - ender i slaggen.”

Sortering via forbrænding
Forbrændingsprocessen fungerer altså – groft skitseret - som et sorteringsanlæg. Og så har vi udvidet cirklen i den cirkulære økonomi til også at tælle forbrændingsanlæg. Vi mener perspektiverne er klare, hvis vi kan få flere råstoffer ud af affaldet.

Derfor er ARC og geologer fra MiMa i gang med at søge støtte til et forskningsprojekt, der skal indsamle data, kortlægge ressourcestrømme i affaldet, og se på hvad der findes af metoder til at hive interessante råstoffer eksempelvis Antimon (grundstof 51, red) som både er et miljøproblem og en knap ressource. 

LÆS MERE
Her kan du læse mere om råstoffer i slaggen

Mindre belastning fra moderne deponier

Bakterier omdanner metan til kuldioxid

Danske deponier har et lavt indhold af organisk materiale, og danner derfor meget lidt metan i forhold til gammeldags lossepladser. For at minimere moderne deponiers bidrag til klimaforandringer, udvikles hele tiden metoder til at forhindre metanen i at komme ud i atmosfæren. Eksempelvis i projektet, Biocover, hvor der blev udviklet en effektiv og billig teknologi, der minimerede moderne deponiers bidrag til klimaforandringer. Et 'vindue' med optimale forhold for metanoxiderende bakterier blev etableret i afdækningen af det deponerede affald. I vinduet omdanner bakterierne metanen til kuldioxid, som samtidig reducerer klimapåvirkningerne.

Målingerne er med til at bestemme, hvor og hvor meget metan der udledes. Viser målingerne, at der udledes metan, vil der i projektets næste fase blive designet og anlagt et fuldskala Biocover-anlæg. Et drænsystem bidrog til at  teste om der skete en opsamling af gas, ligesom oxidationsrater over areal og dybde blev målt. I projektet Biocover II undersøges, om resultaterne fra det første projekt kan anvendes på de ældre nedlukkede deponier Uggeløse I og III. 

Biocover I og II er finansieret af Miljøstyrelsen og gennemført i samarbejde med NIRAS og FORCE Technology, DTU Miljø, AV Miljø og ARC.

LÆS MERE
Her kan du læse mere om Biocover I og Biocover II

 

 

Forsøg med flamingo

Forsøg skal vise, hvad der er bedst for miljøet

Kan det betale sig miljømæssigt, logistisk og økonomisk at indsamle flamingo til genanvendelse? Det har ARC bidraget til at undersøge. I forsøget blev ren, hvid flamingo fra en af ARCs genbrugspladser komprimeret og sendt til en behandler, der kunne omdanne det til ny plast (Polystyren, PS). 

I perioden 1. april - 1. oktober 2016 blev der blevet indsamlet knapt 5 ton flamingo. Den komprimerede flamingo blev sendt til Tyskland, hvor den blev omsmeltet til ny plast, som Teknologisk Institut testede kvaliteten af.

Undersøgelsen viste, at den nye plast vil kunne erstatte plastproduktion, der ellers ville blive produceret af jomfruelige materialer. Plasten fra flamingo vil f.eks. kunne bruges til stive emballager, bakker og kasser (bl.a. til køleskabe), kassetter (bl.a. til CD’er), legetøj etc.

Økonomisk og logistisk viste forsøget dog, at løsningen stadig har nogle udfordringer. Da flamingo fylder meget ift. sin lette vægt, giver det udfordringer at skabe en effektiv indsamling og behandling. Derfor undersøger ARC fortsat om det er muligt at finde en effektiv måde at indsamle flamingo. Forsøget er støttet med midler fra Miljøstyrelsen og er gennemført i samarbejde med Bramidan, Teknologisk Institut og Aage Vestergaard Larsen.
 

Læs hele rapporten her

Genanvendelse af mineraluld

Aflever mineraluld til din genbrugsplads

Dele af det indsamlede mineraluld vil blive genanvendt til nyt mineraluld. Mineralulden sorteres i stenuld som genanvendes hos RockWool til nyt isoleringsmateriale, og glasuld som deponeres. Dvs. at glasuld lægges på en kontrolleret losseplads med henblik på at begrænse forureningen mest muligt. 

Kom kun mineraluld i containeren
Det er vigtigt, at der kun kommer mineraluld i containeren. Hvis du vil af med andre genanvendelige produkter som vintermåtter, lægter, opfej eller skruer skal det i andre containere. Det gælder også plastiksække.

I genanvendelsesprosessen smeltes stenulden under samme temperaturer som virgine stenråvarer. En lille energibesparelse fås fordi der udvindes mindre mængder virgine råvarer.

Hoved og nøgletal

... og den 3. bundlinje

  

Hoved og nøgletal

Her kan du se nøgletal for de seneste tre år

ARC er ejet af Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, Købehavn og Tårnby kommuner. Som en fælleskommunal forsyningsvirksomhed drives ARC efter et hvile-i-sig-selv princip. Det betyder, at indtægter og udgifter over en periode skal balancere. 

I 2016 omsatte ARC for 397 mio. kr. og omdannede 353.000 ton affald til 861.000 MWh energi; 683.000 MWh varme og elproduktion på 178.000 MWh. 

Vores genbrugspladser modtager hvert år mange tusinde ton affald. I 2016 modtog vores genbrugspladser 104.497 ton affald. 89 pct. genanvendes. 9 pct. Energiudnyttes. 2 pct. sendes til deponiog specialbehandling.

Regnskabstal 2014 2016

Organisation

ARC er et interessentselskab ejet af fem hovedstadskommuner

Direktion

Direktør Dan Fredskov
HR- og administrationschef Hanne Esmann
Sekretariatschef Peter Roulund
Ressourcechef John Thesmer
Økonomichef Jacob Velling 

Bestyrelse

ARC er et fælleskommunalt selskab ejet af Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og Tårnby kommuner. Bestyrelsen består af seks medlemmer, hvoraf Københavns Kommune udpeger to medlemmer, og hver af de øvrige kommuner udpeger ét medlem. 

Bestyrelsen vælges for en fire-årig periode og følger den kommunale valgperiode. Den nuværende bestyrelse sidder frem til 2017, hvorefter en ny bestyrelse vælges.  

Bestyrelsen består af

Lars Weiss (A), formand - Københavns Kommune
Henrik Zimino (A), næstformand - Tårnby Kommune
Steen Ørskov Larsen (C), næstformand - Hvidovre Kommune
Margit Ørsted (V) - Frederiksberg Kommune
Birger Larsen (O) - Dragør Kommune
Rikke Lauritzen (Ø) - Københavns Kommune 

Kim Schrøder er valgt som medarbejderobservatør. 

Vi tager ansvar

Samfundsansvar og CSR-ambition

ARC har et socialt- og samfundsmæssigt ansvar og arbejder dedikeret på at minimere ARCs miljø- og klimapåvirkninger samt genvinde ressourcerne i affaldet bedst muligt. I ARCs arbejdsmiljøpolitik er der fokus på sikkerhed, virksomhedens sociale kapital og udvikling.

Vision
Vi vil være fremtidens værdiskabende forvalter af affaldets ressourcer. 

Samtidig arbejder vi for at drive forretning og tage ansvar for, hvordan vi påvirker vores omgivelser. Vi ønsker proaktivt at bidrage til løsning af nogle af verdens sociale og miljømæssige udfordringer samt at opretholde en høj respekt om vores aktiviteter og virksomhed.

CSR-ambition
ARC har en ambition om et højt niveau af ansvarlighed i udvikling og drift af virksomheden. Det er en selvfølgelig forudsætning for ARCs CSR Ambition, at vi overholder al dansk og international lovgivning samt gældende praksis og kutymer indenfor vores branche.

ARC er tilsluttet FN Global Compact og udarbejder siden 2014 hvert år en COP-rapport (Communication Of Progress).

LÆS MERE
Hent vores folder om samfundsansvar her

 

Velbesøgte genbrugspladser

Genbrugspladserne bidrager positivt til at reducere CO2-udslippet

ARC driver 16 genbrugspladser i hovedstadsområdet med mere end 1 million besøgende om året. Genbrugsvejlederne hjælper kunderne med den rette sortering, og byttecentre øger det direkte genbrug, hvor den enes affald bliver til den andens glæde. Med en genanvendelsesprocent på 89 ligger vores genbrugspladser helt i top. Samlet set fortrænger arbejdet på ARCs genbrugspladser ca. 30.000 ton CO2 hvert år.

 

Grøn energi i skidtet

Hoved- og nøgletal

ARC omsatte for 397 mio. kr. i 2016. Vi modtager affald fra 600.000 indbyggere og 68.000 virksomheder i Københavnsområdet. I 2016 blev det til 353.000 ton affald, som ARC omddannede til 683.000 MWh varme og 178.000 MWh strøm. 

ARCs genbrugspladser modtager ca. 100.000 ton affald om året. 89 pct. genanvendes. 9 pct. Energiudnyttes. 2 pct. sendes til deponi og specialbehandling. 

I fremtiden skal ARC spille en endnu større rolle i at fremme nedbringelsen af CO2. Det er en opgave, som er skræddersyet til ARC og de kompetencer, der ligger i virksomheden.

1.000 nye københavnere hver måned

ARC er en del af byen

Flere og flere mennesker søger mod de større byer. Både internationalt og i Danmark. Det giver mere affald og stiller krav til en miljømæssig og økonomisk sikker håndtering af affaldets ressourcer. Ved at arbejde dedikeret på at minimere ARCs miljø og
klimapåvirkninger samt genvinde ressourcerne i affaldet bedst muligt, ønsker ARC at bidrage til Københavns Kommunes mål om at Hovedstaden er CO2 neutral i 2025.

1.000 nye københavnere hver måned 
En befolkningsprognose fra marts 2017 viser, at de nuværende 600.000 københavnere vil blive til 710.000 i 2030. Og væksten forventes at fortsætte med næsten 1.000 nye borgere hver måned, så der er tæt på 800.000 københavnere i 2040. 

Det er ARCs nærområde – Refshaleøen – der forventes udbygget for at gøre plads til både de unge og ældre, som ønsker at bo i storbyen. Dermed forbliver ARCs funktion som affaldsforvalter forsat vigtig for at sikre storbyens sammenhængskraft.

 

ARC og byen

Vi tager aktivt del i den grønne omstilling

Som kommunalt ejet selskab forvalter ARC affaldets ressourcer, sådan at vi giver de genavendelige materialer, strøm og fjernvarme tilbage til borgerne og byen. Vi er glade for vores placering rundt om i byen, og vi stræber efter at være en attraktiv nabo, der lytter og inddrager naboer og nærmiljø.

Vi arbejder både for genanvendelse af affaldets ressourcer og energiudnyttelse af affaldet. Vi skal bruge affaldet der, hvor det giver bedst mening i et miljø- og økonomisk perspektiv. Vi arbejder hele tiden med at forbedre vores service og energiproduktion til gavn for vores kunder, således at vi matcher fremtidens krav til affalds- og ressourcebehandling. Vi vil, med afsæt i høj service og vidensbaserede løsninger, være fremtidens værdiskabende forvalter af affaldets ressourcer.