Vi bruger cookies på a-r-c.dk

På a-r-c.dk bruger vi 1. og 3. parts-cookies til at give dig en god oplevelse og til at indsamle statistik, der er med til at forbedre sitet. Hvis du klikker på et link på a-r-c.dk, accepterer du samtidig vores cookiepolitik.

Vores rolle

Vi tager imod og giver tilbage

  

Vi giver genanvendelige ressourcer, varme og strøm tilbage

Midt i affalds- og varmeproduktionen

ARC tager aktivt del i den grønne omstilling af Danmark ved at bidrage til et bedre miljø og klima til kommende generationer. Som kommunalt ejet selskab forvalter vi affaldets ressourcer, sådan at vi giver genanvendelige materialer, strøm og fjernvarme tilbage til borgerne og byen. Vores energianlæg ligger centralt i hovedstaden - det betyder kort transport af affaldet og gør varmetabet minimalt.

Vi indpasser os
Forbrænding af husholdningsaffald producerer et stort overskud af energi. Hvor vi tidligere brændte samme affaldsmængde over hele døgnet, optimerer vi nu produktionen af energi over året og over døgnet. Ved at tilrettelægge vores produktion efter vedvarende energikilder som vind og sol, sikrer ARC billig el og varme til Hovedstadens borgere og virksomheder. Derved kan vi yde et stort bidrag til at dække byens behov for elektricitet på vindstille dage, mens vi nøjes med at forsyne med fjernvarme og varmt vand på blæsende dage, hvor elmarkedet dækkes af vindenergi. Med energianlæggets fleksibilitet kan vi også tilpasse os højere elpriser om dagen og lavere elpriser om natten ved at op- og nedregulere elproduktionen efter markedet.

 

Genbrugspladser som lokale medspillere

En ARC genbrugsplads er en del af byens liv

ARC driver 16 genbrugspladser i hovedstadsområdet med mere end 1 million besøgende om året. Til sammen afleverer de ca. 105.000 ton affald hvert år. Genbrugsvejlederne hjælper kunderne med den rette sortering, og byttecentre øger det direkte genbrug, hvor den enes affald bliver til den andens glæde. Med en genanvendelsesprocent på 89 ligger vores genbrugspladser helt i top. Samlet set fortrænger arbejdet på ARCs genbrugspladser ca. 30.000 ton CO2 hvert år.

En del af nærområdet
Vi er glade for vores placering af genbrugspladser over hele byen, og vi stræber efter at være en attraktiv nabo, der lytter og inddrager naboer og nærmiljø ved at være åbne over for byens impulser og bidrager til byens udvikling og liv. Nærgenbrugsstationerne betjener beboere i lokalområdet med mindre mængder affald, og der er kun adgang for bløde trafikanter.

Besøgstjeneste for skoleklasser
Vores genbrugspladser er samlet set et af de mest besøgte offentlige rum i Hovedstaden. ARCs genbrugspladser tager også imod skoleklasser for at lære dem, hvad affaldsminimering betyder for miljøet og de kommende generationer. 

Byttecentre og bytteevents
ARC har byttecentre, hvor den enes affald bliver til den andens glæde. Desuden arrangerer vi bytteevents med temaer som legetøj, bøger, CD’er m.m. og vi deltager gerne, når ejerkommunerne arrangerer lokale events. 

Lysende stjerne i København NV
ARC vil gerne være med til at præge den by, vi er en del af. Eksempelvis ved at forvandle tunnelen ved Bispeengen Genbrugsstation fra en grå kedelig beton til en en oplevelse ved hjælp af en 70 m lang lysinstallation. Ved kulturnatten dannede ARCs tunnel ramme for en totalinstallation af lyd og lys. 350 deltagere havde fornøjelsen af at opleve, hvordan belysningen i tunnellen skiftede karakter i takt til Bwoy de Bhajans eventyrlige musik. Deltagerne lyttede til musikken gennem headsets - både for at lukke storbyens larm ude - og for at tage hensyn til ARCs naboer, som bor tæt på Bispeengen Genbrugsstation.

LÆS OGSÅ ARCs TILBUD OM DIREKTE GENBRUG

 

SMOKA tager imod det farlige affald

Professionel håndtering af og rådgivning om farligt affald

Allerede tidligt i 70'erne etablerede storkøbenhavn særlige indsamlingsordninger for olie- og kemikalieaffald. Modtagestationen, SMOKA, sikrer at 23 kommuner med tilsammen 1,5 mio. indbyggere og 90.000 virksomheder kan skille sig af med deres farlige affald på en betryggende måde. 

SMOKA modtager 10.000 ton farligt affald om året. Udover at håndtere borgeres 23.000 røde kasser med kemikalierester, består affaldet mest af restprodukter fra industrien, men også asbest, PCB fra byggeriet, batterier og rester af maling, lim, lak  m.m.  

SMOKAs faguddannede medarbejdere rådgiver om alle typer farligt affald og gods, hjælper med papirarbejde til at håndtere og behandle olie- og kemikalieaffald og tilbyder egnet emballage til håndtering og transport af farligt gods og affald.

 

 

 

Sikkert deponi hos AV Miljø

Maksimal miljøbeskyttelse af deponeret affald

Vi er stadig langt fra det affaldsløse samfund, og samfundets produktion af affald kan aldrig basere sig på genanvendelse alene. Det affald der hverken kan genbruges eller energiudnyttes, deponeres på det miljøsikre deponi, AV Miljø, som ARC ejer sammen med Vestforbrænding.

I moderne, danske deponier dannes meget lidt metangas, fordi indholdet af organisk materiale er lavt. Alligevel arbejder ARC fortsat på at udvikle en effektiv teknologi til minimering af moderne deponiers bidrag til klima forandringer. Eksempelvis ved at opsamle og rense den gas, der opstår. Rensningseffektiviteten er helt oppe omkring 95 %, og betyder en væsentlig reduktion af deponiets bidrag til drivhuseffekten.

Mindre belatning fra moderne deponier

Danske deponier har et lavt indhold af organisk materiale, og danner derfor meget lidt metan i forhold til gammeldags lossepladser. For at minimere moderne deponiers bidrag til klimaforandringer, udvikles hele tiden metoder til at forhindre metanen i at komme ud i atmosfæren. Eksempelvis i projektet, Biocover, hvor der blev udviklet en effektiv og billig teknologi, der minimerede moderne deponiers bidrag til klimaforandringer. Et 'vindue' med optimale forhold for metanoxiderende bakterier blev etableret i afdækningen af det deponerede affald. I vinduet omdanner bakterierne metanen til kuldioxid, som samtidig reducerer klimapåvirkningerne.

Målingerne er med til at bestemme, hvor og hvor meget metan der udledes. Viser målingerne, at der udledes metan, vil der i projektets næste fase blive designet og anlagt et fuldskala Biocover-anlæg. Et drænsystem bidrog til at  teste om der skete en opsamling af gas, ligesom oxidationsrater over areal og dybde blev målt. I projektet Biocover II undersøges, om resultaterne fra det første projekt kan anvendes på de ældre nedlukkede deponier Uggeløse I og III. 

Biocover I og II er finansieret af Miljøstyrelsen og gennemført i samarbejde med NIRAS og FORCE Technology, DTU Miljø, AV Miljø og ARC.

LÆS MERE
Her kan du læse mere om Biocover I og Biocover II

 

Vi involverer os

En del af det lokale

  

Høj miljøprofil og legeplads

Bevægelse møder bæredygtighed

ARCs nye bygning på Refshaleøen, Amager Bakke, er med sine 85 meter det højeste punkt på Amager. Tagfladen indrettes som et rekreativt område med skibakke, trailruter, klatrevæg og café på toppen. Når Amager Bakke er blevet så høj, skyldes det at vores røgrens fylder 2/3 af bygningen. Fra start ønskede ARC den bedst mulige rensning af røgen. Det har vi fået. Sammensætningen af teknologier på Amager Bakke gør anlægget til et af verdens bedste med den mest raffinerede rensning af røgen, og ARC er lykkedes med at reducere udslippet af både NOX og SO2 markant. Det er vi stolte af. Ligesom vi er stolte af, at bygningen bliver et rekreativt areal til glæde for borgere og besøgende i Hovedstaden.

Amager Bakke har fået massiv international omtale og ikonisk status. Ikke nok med at det er en af verdens længste kunstige skipister, der er placeret på toppen af et forbrændingsanlæg – det bliver også Nordeuropas højeste klatrevæg, et koncertsted, en del af børns skoleskema samt en sky bar med byens bedste udsigt Copenhill, som driver det rekreative areal på Amager Bakke samarbejder med bl.a. ski-, løbe- og klatreklubber om at skabe et nyt, fysisk samlingssted for ude-aktivitet i København.  

 

Effektiv batteriindsamling

Mere end 1000 frivillige batteriindsamlere

60 pct. af et batteri kan genbruges, men mange batterier ender i det almindelige affald, hvor de er til skade for miljøet. Samtidig mister vi en unik mulighed for at genanvende ressourcer som mangan og zink i batteriet. Derfor har ARC gjort en indsats for at samle batterier til genanvendelse siden 1988. I dag har ca. 1.000 frivillige erhverv, forretninger, organisationer og institutioner en af ARCs batterikasser stående offentlige steder, så borgere i hovedstadsområdet nemt kan komme af med deres brugte batterier.

ARCs genbrugspladser tager også imod brugte batterier og giver batterikasser til kunderne, så de kan hjælpe til at sende flere brugte batterier fra husholdningen til genbrug frem for forbrænding. I alt samles mere end 100 tons brugte batterier til genanvendelse - hvert år.

Hvad med de skjulte batterier?
Små knapcelle-batterier indeholder kviksølv, der er et giftigt tungmetal, som ophober sig i kroppen. Når knapcellebatterier ender blandt kaffegrums og bleer i affaldsspanden, bliver de brændt og tungmetallerne ender i slaggen, som bruges i belægning under nye veje. På den måde ophober kviksølvet sig i fødekæden og i vores mad. I mange tilfælde er batterierne bygget ind i legetøj, sko eller fødselsdagskort. I de tilfælde er det bedre at aflevere produktet i 'ELEKTRONIK' eller endnu bedre, skrue batteriet ud først.  

BLIV BATTERIINDSAMLER
Bliv batteriindsamler ARC - det er gratis og uden arbejde for dig. Det eneste du behøver at gøre er at MELDE DIG SOM INDSAMLER HER  - så tager vi os af arbejdet. 

Aktiv medspiller via genbrugspladserne

Sociale og kulturelle initiativer

Lys og kunst på Bispeengen Genbrugsstation

ARC vil gerne være med til at præge den by, vi er en del af. Udover at håndtere affaldet, vil vi gerne bidrage til en ren og attraktiv by. Eksempelvis ved at deltage i Kulturnatten16. Her forvandlede ARC tunnelen ved Bispeengen Genbrugsstation til en totalinstallation, hvor lyd og lys dannede ramme om en oplevelse for hele familien. 350 deltagere havde fornøjelsen af at opleve, hvordan belysningen i tunnellen skiftede karakter i takt til Bwoy de Bhajans eventyrlige musik. Deltagerne lyttede til musikken gennem headsets - både for at lukke storbyens larm ude - og for at tage hensyn til ARCs naboer, som bor tæt på Bispeengen Genbrugsstation.

 

Direkte genbrug

Er dit affald for godt til at smide ud?

Du har flere muligheder for at give gode ting nyt liv på ARCs genbrugspladser. En af vejene til mere og direkte genbrug går via ARCs byttecentre og byttemarkeder, hvor idéen er, at man lægger noget og tager noget andet med.

Konceptet er, at borgere kan indlevere de brugbare ting, de ikke selv har glæde af længere, og så kan andre komme og hente det kvit og frit. Det er fx en stor glæde for os, at bøgerne på byttecentrenes hylder er i evig rotation blandt læseglade borgere.

ARC har en række forsøg med byttecentre. Du kan aflevere ting til direkte genbrug i hele pladsens åbningstid. Ønsker du at hente ting - eksempelvis bøger, potter og pander og sågar fjernsyn og meget andet - har du flere muligheder.

BYTTECENTRE

Kulbanevej Genbrugsstation: FORSØG
Onsdag, fredag, søndag kl. 12-16 (ét besøg per dag)
Uden for åbningstiden kan du stille - men ikke tage - gode ting til byttecentret.

Vermlandsgade Genbrugsstation: FORSØG
Alle dage kl. 12-16 (ét besøg per dag)
Uden for åbningstiden kan du stille - men ikke tage - gode ting til byttecentret.

BYTTEMARKEDER

Borgervænget Genbrugsstation: FORSØG
Hver søndag kl. 12-16
Uden for åbningstiden kan du stille - men ikke tage - gode ting til byttemarkedet.

Dragør Genbrugsplads:
Hver lørdag kl. 10-14.
Uden for åbningstiden kan du stille - men ikke tage - gode ting til byttemarkedet.

DONÉR TIL ORGANISATIONER

Bispeengen Genbrugstation: FORSØG
Alle hverdage kl. 10-18 samt lør, søn og helligdage kl. 10-17.
Effekterne går til almennyttige organisationer, og du kan aflevere ting til organisationerne i hele åbningstiden.

Hvidovre Genbrugsplads:
Alle hverdage kl. 10-18 samt lør, søn og helligdage kl. 10-17
I Hvidovre går dine ting til frivillige foreninger, der driver Hvidovre Genbrugshal. ARC giver alle de ting, der er afleveret til direkte genbrug på Hvidovre Genbrugsplads, til frivillige organisationer, som sælger tingene videre første lørdag i hver måned i Hvidovre Genbrugshal, Høvedstensvej 43, Hvidovre.

GULDMINEN

Guldminen er et laboratorium for udvalgte guldgraveres udvikling af nye måder at genbruge, upcycle, reparere, redesigne og distribuere genbrugsmaterialer. Afleverer du dit sorterede affald på VASBYGADE GENBRUGSSTATION, indgår det i guldgraveres arbejde for nytænkning af ressourcerne via direkte genbrug som et alternativ til en tung proces for genanvendelse.

 

Holdspiller

Forsøgs- og udviklingsprojekter

  

Genbrug af nyere hvidevarer

Forsøg på Borgervænget Genbrugsstation

Det sparer energi og ressourcer, når køleskabet, komfuret eller vaskemaskinen genbruges - i stedet for at genanvendes. I et forsøg på Borgervænget Genbrugsstation tages de gode hårde hvidevarer fra til genbrug. Nogle repareres. Andre bruges som reservedele.

Hvilke hårde hvidevarer kan genbruges?

- Nyere produkter, der er mindre end syv år gamle
- Produkter af god kvalitet
- Produkter i pæn stand

I første omgang undersøges produktet f.eks. for manglende knapper og om det er CE-mærket. Senere registreres det i en database og testes for fejl. Kan produktet repareres, gøres det klar til salg i en genbrugsbutik. Hvis ikke, bruges nogle af delene som reservedele. Resten genanvendes.

Hvad sker der med hvidevarer, som genanvendes?

Når hårde hvidevarer sendes til genanvendelse, tager et modtageranlæg kompressorer og dele som kan indeholde freon ud. Resten neddeles og sorteres i forskellige metaller, som smeltes om til nye produkter. Forsøget er et samarbejde mellem Københavns Kommune, ARC, Recipo og Recirk.

Sorterings-pionerer af plast og metal

Flere forsøg på vej

ARC er en aktiv medspiller, når ejerkommunerne realiserer deres affaldsmålsætninger. Et forsøgssorteringsanlæg for plast
og metal er et eksempel på en konkret opgave ARC udfører for Københavns Kommune. ARC driver anlægget for at indsamle viden om, hvilke typer plast fra husholdninger der er bedst egnet til afsætning og genanvendelse som nye plastprodukter. 

Målet er at øge genanvendelsen af indsamlet plast primært fra husholdninger i Københavns kommune. På forsøgsanlægget sorteres plasten efter type for at kunne neddeles og sælges som råmateriale til industrien, der omdanner plasten til nye produkter.

Flere forsøg på vej
På forsøgsanlægget sorteres først metal fra, siden neddeles plasten i de mest almindelige polymerer fx PET, PP og HDPE, og vi forventer at fortsætte med at undersøge nye affaldsfraktioner som evaluereres løbende i 2-3 år endnu. Midler fra Miljøstyrelsebs 'kommunepulje' betyder, at vi kan gennemføre forsøg, hvor tørre fraktioner som metal og plast er blandet sammen.

Også mere plast gennem ARCs Omlastning
På ARC Omlastning omlaster vi bl.a. plast fra Københavns kommune. Mængderne er stigende og flere kommuner ønsker også at få omlastet deres plast. Med de ny mængder er kapaciteten på ARC Omlatning ved at være fuldt ud udnyttet og det er derfor besluttet at udbygge plastanlægget. Med den nye løsning etableres en aflæsserampe, hvor transportørerne aflæsser plasten direkte på et transportbånd som transporterer plasten op i en ballepresse. Ud over at automatisere påfyldningen af plast til pressen, bliver modtagepladsen udvidet fra 1 bås til 3 sammenlagte båse. Det giver os en større bufferkapacitet ved evt. nedbrud.

I forhold til den gamle løsning, vil den nye løsning frigive personalet for en tidskrævende påfyldningsopgave og desuden at konstant skulle overvåge båsen efter hver aflæsning.

Desuden udvides med en ny fraktion glas, som skal modtages og omlastes i store containere fra Hvidovre og Frederiksberg kommuner. 

Guld for millioner i slagge

Forbrænding som cirkulær medspiller

Metalstykker og guld. Det er hvad man kan finde i røggasaffald og slagge, når man ser på det gennem et mikroskop. I cirkulær økonomi, hvor tanken er at genanvende så mange ressourcer som overhovedet muligt, er forbrænding et fy-ord. Men det behøver ikke være så firkantet, da forbrænding kan sagtens være en del af den cirkulære økonomi. 

Guld for millioner i slaggen og røggasaffaldet
I råslagge og røggasaffaldet på ARC findes ikke bare guld og sølv, men også titanium, zink, aluminium og en række andre råstoffer. I så mange af prøverne er der fundet så meget guld, at der er potentiale i samarbejdet.

I affald er der strømme af råstoffer, som er enormt små og diffuse. Der kan være guld i bittesmå koncentrationer. Og det er både dyrt og kompliceret at udvinde guldet. Her kan forbrændingsprocessen være en aktiv medspiller. Når affaldet er brændt, står vi tilbage med røggasaffald og slagge. Råstoffer med et lavt kogepunkt ender i røggassen, mens råstoffer med et højt kogepunkt – fx guld - ender i slaggen.”

Sortering via forbrænding
Forbrændingsprocessen fungerer altså – groft skitseret - som et sorteringsanlæg. Og så har vi udvidet cirklen i den cirkulære økonomi til også at tælle forbrændingsanlæg. Vi mener perspektiverne er klare, hvis vi kan få flere typer råstoffer ud af affaldet.

Derfor er ARC og geologer fra MiMa i gang med at søge støtte til et forskningsprojekt, der skal indsamle data, kortlægge ressourcestrømme i affaldet, og se på hvad der findes af metoder til at hive interessante råstoffer eksempelvis Antimon (grundstof 51, red) som både er et miljøproblem og en knap ressource. 

LÆS MERE
Her kan du læse mere om råstoffer i slaggen

Genanvendelse af mineraluld

Aflever mineraluld til din genbrugsplads

Dele af det indsamlede mineraluld vil blive genanvendt til nyt mineraluld. Mineralulden sorteres i stenuld som genanvendes hos RockWool til nyt isoleringsmateriale, og glasuld som deponeres. Dvs. at glasuld lægges på en kontrolleret losseplads med henblik på at begrænse forureningen mest muligt. 

Kom kun mineraluld i containeren
Det er vigtigt, at der kun kommer mineraluld i containeren. Hvis du vil af med andre genanvendelige produkter som vintermåtter, lægter, opfej eller skruer skal det i andre containere. Det gælder også plastiksække.

I genanvendelsesprosessen smeltes stenulden under samme temperaturer som virgine stenråvarer. En lille energibesparelse fås fordi der udvindes mindre mængder virgine råvarer.

Hoved og nøgletal

ARC i udvikling

  

Hoved og nøgletal

ARC i tal

ARC er ejet af Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, Købehavn og Tårnby kommuner. Som en fælleskommunal forsyningsvirksomhed drives ARC efter et hvile-i-sig-selv princip. Det betyder, at indtægter og udgifter over en periode skal balancere. 

I 2016 omsatte ARC for 397 mio. kr. og omdannede 353.000 ton affald til 861.000 MWh energi; 683.000 MWh varme og elproduktion på 178.000 MWh. 

Vores genbrugspladser modtager hvert år mange tusinde ton affald. I 2016 modtog vores genbrugspladser 104.497 ton affald. 89 pct. genanvendes. 9 pct. Energiudnyttes. 2 pct. sendes til deponiog specialbehandling.

Regnskabstal 2014 2016

Organisation

ARC er et interessentselskab ejet af fem hovedstadskommuner

DIREKTION

Direktør Dan Fredskov
HR- og administrationschef Hanne Esmann
Sekretariatschef Peter Roulund
Ressourcechef John Thesmer
Økonomichef Jacob Velling 


BESTYRELSE

ARC er et fælleskommunalt selskab ejet af Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og Tårnby kommuner. Bestyrelsen består af seks medlemmer, hvoraf Københavns Kommune udpeger to medlemmer, og hver af de øvrige kommuner udpeger ét medlem. 

Bestyrelsen vælges for en fire-årig periode og følger den kommunale valgperiode. Den nuværende bestyrelse sidder frem til 2021, hvorefter en ny bestyrelse vælges.  

Bestyrelsen består af:

Lars Weiss (A), formand - Københavns Kommune
Allan Andersen (A), næstformand - Tårnby Kommune
Steen Ørskov Larsen (C), næstformand - Hvidovre Kommune
Flemming Brank (C) - Frederiksberg Kommune
Morten Dreyer (O) - Dragør Kommune
Ulrik Kohl (Ø) - Københavns Kommune 

Kim Schrøder er valgt som medarbejderobservatør. 

Vi tager ansvar

Samfundsansvar og CSR-ambition

ARC har et socialt- og samfundsmæssigt ansvar og arbejder dedikeret på at minimere ARCs miljø- og klimapåvirkninger samt genvinde ressourcerne i affaldet bedst muligt. I ARCs arbejdsmiljøpolitik er der fokus på sikkerhed, virksomhedens sociale kapital og udvikling.

Vision
Vi vil være fremtidens værdiskabende forvalter af affaldets ressourcer. 

Samtidig arbejder vi for at drive forretning og tage ansvar for, hvordan vi påvirker vores omgivelser. Vi ønsker proaktivt at bidrage til løsning af nogle af verdens sociale og miljømæssige udfordringer samt at opretholde en høj respekt om vores aktiviteter og virksomhed.

CSR-ambition
ARC har en ambition om et højt niveau af ansvarlighed i udvikling og drift af virksomheden. Det er en selvfølgelig forudsætning for ARCs CSR Ambition, at vi overholder al dansk og international lovgivning samt gældende praksis og kutymer indenfor vores branche.

ARC er tilsluttet FN Global Compact og udarbejder siden 2014 hvert år en COP-rapport (Communication Of Progress).

LÆS MERE

Hent vores folder om samfundsansvar her 

Materialer og energi i affaldet

Overskud af genbrugelige materialer efter forbrænding

ARC tager imod affald fra 600.000 borgere og 68.000 virksomheder fra de fem ejerkommuner; Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og Tårnby. En af de størte affaldstyper er dagrenovation fra husholdninger, som ved forbrænding producerer et sstort overskud af energi. Det gør ARC til enb væsentlig bidragsyder til forsyning af el og varme i de danske hjem. Samtidig generer moderne forbrændingsteknologi et overskud af materialer, der kan bruges igen

Forbrænding genererer følgende materialer: 

- Spildevand, som udledes til kloak.
- Slagge renses for værdifulde metaller og genanvendes som vejmateriale. Det sparer nyt grus.
- Metaller trækkes ud af slaggen. Op til 10.000 tons metale kan genanvendes.
- Restproduktet nyttiggøres i Norge og erstatter kalk til at neutralisere syreaffald.

 

Materialer Og Energi I Affaldet 2500X1287