Åbningstider og priser

ARC omdanner både dagrenovation og erhvervsaffald til fjernvarme og energi. Men selv affald til forbrænding skal sorteres - og noget skal afleveres til speciel behandling.

 

Affaldsmodtagelsen

Mandag-torsdag kl. 05.30-18.00          

Fredag kl. 05.30-17.00

Lørdag kl. 06.00-13.00   

 

Klinisk risikoaffald samt fortroligt affald*

Mandag-torsdag kl. 06.00-13.00

Fredag kl. 06.00-12.30

*Indlevering af klinisk risikoaffald og fortroligt affald

sker efter forudgående aftale på: vejeboden@a-r-c.dk  

 

Bemærk:

Affald som modtages i vores aflæssehal skal tippes i siloen.

Ingen håndaflæsning!

 

For at aflevere affald hos ARC kræver det at man er kunde.

Venligst kontakt affaldsmodtagelsen på:

vejeboden@a-r-c.dk

     

 

 

Åbningstider Jul og Nytår 2019

 

 

   

Takster 2020 
(alle priser er eksl. moms)

 pris per ton

Minimum pris per læs 

Restaffald 471,00 kr. 0,00 kr.
Småt forbrændingsegnet 420,00 kr. 210,00 kr.
Fortroligt brændbart* 1.500,00 kr. 750,00 kr.
Klinisk risikoaffald** 1.500,00 kr. 750,00 kr.
Ensartet industriaffald o. lign. 600,00 kr. 300,00 kr.
     

 * Du finder modtageregler for fortroligt brændbart her

** Du finder modtageregler for klinisk risikoaffald her 

 

Priser for fejlsorterede læs

 
Fejlsorteret affald - oplyst: 1.000,00 kr. per læs samt 750,00 kr. per ton  
   
Fejlsorteret affald - uoplyst: 2.000,00 kr. per læs samt 750,00 kr. per ton  
   

 

Andre fraktioner

Kontakt Rune Mønnike på tlf. 32689341 eller på mail rum@a-r-c.dk