Åbningstider og priser

ARC omdanner både dagrenovation og erhvervsaffald til fjernvarme og energi. Men selv affald til forbrænding skal sorteres - og noget skal afleveres til speciel behandling.

 

Affaldsmodtagelsen

Mandag-torsdag kl. 05.30-18.00          

Fredag kl. 05.30-17.00

Lørdag kl. 06.00-13.00   

 

Klinisk risikoaffald samt fortroligt affald*

Mandag-torsdag kl. 06.00-13.00

Fredag kl. 06.00-12.30

*Indlevering af klinisk risikoaffald og fortroligt affald

sker efter forudgående aftale på: vejeboden@a-r-c.dk  

 

Bemærk:

Affald som modtages i vores aflæssehal skal tippes i siloen.

Ingen håndaflæsning!

 

For at aflevere affald hos ARC kræver det at man er kunde.

Venligst kontakt affaldsmodtagelsen på:

vejeboden@a-r-c.dk

     

 

 

Åbningstider forår 2020

 

   

Takster 2020 
(alle priser er eksl. moms)

 pris per ton

Minimum pris per læs 

Restaffald 471,00 kr. 0,00 kr.
Småt forbrændingsegnet 420,00 kr. 210,00 kr.
Fortroligt brændbart* 1.500,00 kr. 750,00 kr.
Klinisk risikoaffald** 1.500,00 kr. 750,00 kr.
Ensartet industriaffald o. lign. 600,00 kr. 300,00 kr.
     

 * Du finder modtageregler for fortroligt brændbart her

** Du finder modtageregler for klinisk risikoaffald her 

 

Priser for fejlsorterede læs

 
Fejlsorteret affald - oplyst: 1.000,00 kr. per læs samt 750,00 kr. per ton  
   
Fejlsorteret affald - uoplyst: 2.000,00 kr. per læs samt 750,00 kr. per ton  
   

 

Andre fraktioner

Kontakt Rune Mønnike på tlf. 32689341 eller på mail rum@a-r-c.dk