Åbningstider og priser

ARC omdanner både dagrenovation og erhvervsaffald til fjernvarme og energi. Men selv affald til forbrænding skal sorteres - og noget skal afleveres til speciel behandling.

 

Vejeboden

Mandag-torsdag kl. 05.30-14.30           Fredag kl. 05.30-13.30   

Selvbetjening**

Mandag-torsdag kl. 05.30-18.00                                                          Fredag kl. 05.30-17.00 Lørdag kl. 06.00-12.00   

Klinisk risikoaffald

Mandag-fredag kl. 06.00-12.00             

Fortroligt affald*

Mandag-fredag kl. 06.00-12.00                                                           

 

 

Åbningstider påske og helligdage i foråret 2017

* Indlevering af fortroligt affald sker efter forudgående aftale med Affaldsmodtagelsen. 

** Selvbetjening er for alle, som enten kører fast med dagrenovation eller har symbol på containeren og dermed er registreret hos os til selvbetjening. 

Priser 2017 
(alle priser er eksl. moms)

 pris per ton

Minimum pris per læs 

Dagrenovation 460,00 kr. 0,00 kr.
Småt forbrændingsegnet* 420,00 kr. 210,00 kr.
Fortroligt brændbart 1.110,00 kr. 1.110,00 kr.
Klinisk risikoaffald 1.500,00 kr. 375,00 kr.
Ensartet industriaffald o. lign. 600,00 kr. 300,00 kr.
     

*Indholdsdeklaration skal udfyldes, eller der skal være ansøgt om symbol

 Bemærk:

 Andre fraktioner, herunder VE-affald og Kreosotbehandlet træ, modtages til dagspris.

 Kontakt Markedschef Kirstine Hansen kih@a-r-c.dk for at få dagsprisen.

Priser for fejlsorterede læs

 
Fejlsorteret affald - oplyst: 1.000,00 kr. per læs samt 750,00 kr. per ton  
   
Fejlsorteret affald - uoplyst: 2.000,00 kr. per læs samt 750,00 kr. per ton