Åbningstider og priser

ARC omdanner både dagrenovation og erhvervsaffald til fjernvarme og energi. Men selv affald til forbrænding skal sorteres - og noget skal afleveres til speciel behandling.

 

Vejeboden

Mandag-torsdag kl. 05.30-14.30          

Fredag kl. 05.30-13.30   

Selvbetjening**

Mandag-torsdag kl. 05.30-18.00

Fredag kl. 05.30-17.00 Lørdag kl. 06.00-12.00   

Klinisk risikoaffald

Mandag-fredag kl. 06.00-12.00             

Fortroligt affald*

Mandag-fredag kl. 06.00-12.00                                                           

 

 

Åbningstider helligdage forår 2018

 

 * Indlevering af fortroligt affald sker efter forudgående aftale med Affaldsmodtagelsen. 

** Selvbetjening er for alle, som enten kører fast med dagrenovation eller har symbol på containeren og dermed er registreret hos os til selvbetjening. 

 

Priser 2018 
(alle priser er eksl. moms)

 pris per ton

Minimum pris per læs 

Dagrenovation 460,00 kr. 0,00 kr.
Småt forbrændingsegnet* 420,00 kr. 210,00 kr.
Fortroligt brændbart** 1.500,00 kr. 750,00 kr.
Klinisk risikoaffald 1.500,00 kr. 750,00 kr.
Ensartet industriaffald o. lign. 600,00 kr. 300,00 kr.
Andet affald til Special affaldsanlæg** 1.500,00 kr. 750,00 kr.

*Indholdsdeklaration skal udfyldes, eller der skal være ansøgt om symbol

**Småt forbrændingsegnet som ikke tippes i silo samt fortroligt affald. Modtagekrav:

  • Emballagens maksimale ydre dimensioner er (LxBxH) 120x80x110 cm inkl. evt. palle.
  • Emballagens minimale ydre dimensioner er (LxBxH) 100x70x40 cm.
  • Den samlede vægt af emballage og indhold må tilsammen udgøre max 200 kg.
  • Emballagen skal have fast bund. Bunden skal være af en sådan kvalitet, styrke og fasthed, at emballagen kan transporteres på kæde- og rulletransportør.
  • Emballagen kan leveres på palle eller uden. Såfremt emballagen afleveres på palle, vil den indgå i forbrændingen og ikke blive refunderet.

 

 Bemærk:

 Affald som modtages i vores aflæssehal skal tippes i - Ingen håndaflæsning!

 Andre fraktioner, herunder VE-affald og Kreosotbehandlet træ, modtages til dagspris.

 Kontakt Markedschef Rune Mønnike rum@a-r-c.dk for at få dagsprisen.

Priser for fejlsorterede læs

 
Fejlsorteret affald - oplyst: 1.000,00 kr. per læs samt 750,00 kr. per ton  
   
Fejlsorteret affald - uoplyst: 2.000,00 kr. per læs samt 750,00 kr. per ton