Udbud, indkøb & EAN

Læs om de aktuelle udbud og se indkøbsbetingelserne her på siden

Gå til: Fakturavejledning - Indkøbsbetingelser General terms of purchase - Allgemeine Einkaufsbedingungen

 

Indkøb og udbudspligt

ARC er som offentlig virksomhed underlagt reglerne for offentlige indkøb, hvilket medfører, at mange anskaffelser skal ske gennem en lovbestemt proces og indebærer en udbudspligt.


ARC udbyder mange forskelligartede ydelser og indkøb med fokus på ansvarlig forbrug og produktion. For eksempel udbyder vi opgaver vedr. køb af materiel til ARCs genbrugspladser, vedligehold af anlæggene osv. Antallet og typerne af aktuelle udbud varierer over året.


Når ARC foretager indkøb uden udbudspligt, sikres det, at indkøbet sker iht. kravet om forsvarlig økonomisk forvaltning. I praksis sikres det at købet sker på markedsmæssige vilkår.

ARC sætter ind imod social dumping og manglende lære- og praktikpladser i Danmark. Pr. december 2019 stilles der i relevante udbud, jf. opstillede kriterier, krav om ordentlige løn- og arbejdsvilkår hos leverandører og deres underleverandører samt uddannelsespladser til de unge.

Hos ARC afvikles hele udbudsprocessen – fra opstart til kontraktindgåelse -  digitalt i systemet ETHICS. Dette for at sikre alle interessrede overblik, tilgængelighed og gennemsigtighed igennem hele udbudsprocessen.

For kan kunne se listen, skal du oprette en bruger på ETHICS - det er gratis.

Se ARCs aktuelle udbud på ETHICS udbudsplatform

 

Leverandør til ARC

ARC definerer ’leverandører’ både som virksomheder der leverer et produkt til ARC og som aftagere af eksempelvis affaldsfraktioner og restprodukter fra vores genbrugspladser og energianlæg til videre behandling.


ARC har formelt tilsluttet sig FN’s Global Compact, og vi ønsker at fremme grundlæggende menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption. Hos ARC overholder vi principperne i FN’s Global Compact, og vi forventer det samme af vores leverandører og deres underleverandører.
 

LINKS

Udbudsportalen Ethics

Udbud.dk

Udbudsportalen

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Klagenævnet for Udbud


Når du vil sende en faktura

Faktura skal fremsendes i elektronisk form med formatet OIOUBL (Universal Business Language).

Fakturaen skal indeholde: 

  • EAN-nummer
  • Indkøbsnummer

I/S Amager Ressourcecenter forbeholder sig ret til at afvise enhver faktura, som ikke indeholder ovennævnte oplysninger. Betalingen sker netto 30 dage efter, I/S Amager Ressourcecenter har godkendt leverancen og modtaget korrekt faktura.

Bemærk, at der eksisterer seks EAN-numre hos ARC, foruden AV-miljø og SMOKA

Administration: 57900019 00 595

Energi: 57980000 16 743

Genbrug: 57900019 00 601

Amager Bakke: 57900021 27 854

Indsamling Tårnby: 5790002491559

Indsamling København: 5790002491542 

----

AV-miljø: 5798009169105

SMOKA: 5790002195204


Indkøbsbetingelser

ARC stiller en række betingelser i forbindelse med at at vi køber en artikel eller service af din virksomhed. Afhæning af hvilken forretningsenhed, du indgår en handel med, findes der et sæt af indkøbsordrebetingelser, der også er knyttet til det EAN, som du skal sende en faktura til.  Nedenfor finder du ARC, AV-miljø og SMOKAs indkøbsordrebetingelser på dansk, engelsk og tysk.

 

Indkøbsbetingelser

Administration

Energi

Genbrug

Indsamling København

Indsamling Tårnby

AV-miljø

SMOKA

------------------------

General terms of purchase

Administration

Energy

Recycling

Refuse Collection Copenhagen

Refuse Collection Tårnby

AV-miljø

Smoka

-----------------------

Allgemeine Einkaufsbedingungen

Geschäftsführung

Energie

Wiederverwendung

Müllabfuhr Kopenhagen

Müllabfuhr Tårnby

AV-miljø

SMOKA