ARC – alt med affald

Vi henter og tager os af alt det affald, du ikke længere kan bruge.
ARC er en del af byens kredsløb

Alt med affald

Hos ARC tager vi os af alt med affald.
Vi henter og tager os af alt det affald, du ikke længere kan bruge. De gode materialer sender vi til genbrug eller genanvendelse, og vi skaber el og varme af restaffaldet.
Vi arbejder professionelt og systematisk med miljø og klima for at skabe et bæredygtig samfund.
Vi skaber i fællesskab viden og erfaring om affald og deler vores indsigter med vores ejere, det nære
miljø samt nationale og internationale aktører.
Vores mål er, at ARCs arbejde med affaldet bliver klimaneutralt. Derfor tænker vi nyt for at få den bedste
håndtering af ressourcerne i affaldet.

 

ARCs værdier:
Nytænkning, professionalisme og fællesskab


Adfærden retter sig indad i vores daglige arbejde med hinanden og ud ad mod ejere, kunder, borgere og
samarbejdspartnere.

 

Nytænkning

- Vi er forandringsparate og tør gå nye veje
- Vi udvikler vores opgaveløsning i dialog med borgere og samarbejdspartnere
- Vi tager ansvar for ARCs samlede opgave
- Vi har vilje til at tænke nyt og tager ved lære af vores fejl

 

Professionalisme

- Vi udviser ansvar og omtanke i forhold til ressourcer, mennesker og miljø
- Vi følger de beslutninger der er truffet med respekt for hinandens arbejde
- Vi har fokus på analyse, kvalitet, struktur og systematik
- Vi afslutter opgaverne og følger op på resultaterne

 

Fællesskab

- Vi taler ordentligt og er imødekommende og hjælpsomme
- Vi udviser respekt og forståelse for hinandens faglighed og forskelligheder
- Vi udviser tillid, åbenhed og fejrer vores succeser sammen
- Vi etablerer fællesskaber sammen med andre for at dele viden og nå de bedste resultater