Bestyrelse

ARC er ejet af fem kommuner i hovedstaden

Lars Weiss er bestyrelsesformand i ARC

ARC er et fælleskommunalt selskab ejet af Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og Tårnby kommuner.

Bestyrelsen består af seks medlemmer, hvoraf Københavns Kommune udpeger to medlemmer, og hver af de øvrige kommuner udpeger ét medlem.

Bestyrelsen vælges for en fire-årig periode og følger den kommunale valgperiode. Den nuværende bestyrelse sidder frem til 2021, hvorefter en ny bestyrelse vælges.

 

Bestyrelsen består af

Lars Weiss (A), formand - Københavns Kommune

Allan Andersen (A), næstformand - Tårnby Kommune

Steen Ørskov Larsen (C), næstformand - Hvidovre Kommune

Flemming Brank (C) - Frederiksberg Kommune

Anne Funk (O) - Dragør Kommune

Gorm Anker Gunnarsen  (Ø) - Københavns Kommune

 

Desuden er Kim Schrøder valgt som medarbejderobservatør.