Bestyrelse

ARC er ejet af fem kommuner i hovedstaden

Susan Hedlund er ny bestyrelsesformand i ARC

ARC er et fælleskommunalt selskab ejet af Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og Tårnby kommuner.

Bestyrelsen består af seks medlemmer, hvoraf Københavns Kommune udpeger to medlemmer, og hver af de øvrige kommuner udpeger ét medlem.

Bestyrelsen vælges for en fire-årig periode og følger den kommunale valgperiode. Den nuværende bestyrelse sidder frem til 2021, hvorefter en ny bestyrelse vælges.

 

Bestyrelsen består af

Susan Hedlund (A), formand - Københavns Kommune

Allan Andersen (A), næstformand - Tårnby Kommune

Steen Ørskov Larsen (C), næstformand - Hvidovre Kommune

Flemming Brank (C) - Frederiksberg Kommune

Morten Dreyer (O) - Dragør Kommune

Gorm Anker Gunnarsen  (Ø) - Københavns Kommune

 

Desuden er Kim Schrøder valgt som medarbejderobservatør.

Vederlag

ARCs bestyrelsesmedlemmer modtager fast vederlag for hvervet. Vederlaget er skattepligtigt og der udbetales ikke andre godtgørelser (mødediæter og lignende). Vederlagets størrelse er godkendt af Ankestyrelsen (tidl. Statsforvaltningen)

Vederlaget er som følger pr. februar 2019:

Bestyrelsesvederlag

Formand: 116.953,68 kr. pr. år
Næstformænd: 58.476,96 kr. pr år.
Medlem: 23.390,76 kr. pr. år.

Det udbetalte vederlag dækker al mødeaktivitet relateret til hvervet som medlem af ARCs bestyrelse.

Opdateret 06.03.19