For naboer

Her finder du nyt for naboer til Amager Bakke

Morgenarbejde 13/14. marts

12. marts 2019

I forbindelse med etableringen af fortov og cykelsti på Vindmøllevej skal der asfalteres på diverse indkørsler. Asfalteringen medfører, at to parkeringspladser på Vindmøllevej lukkes, mens arbejdet udføres.

For at forstyrre trafikken på vejen mindst muligt er det planlagt at starte de forberedende arbejder kl 06.00. De forberedende arbejder omfatter regulering af gruslaget med en gravemaskine.

Det er planlagt, at arbejdet gennemføres onsdag den 13.marts kl 06.00 eller torsdag den 14.marts kl 06.00.

Vi beklager de gener, arbejdet måtte give.

 


 

Test af skibakke

8. februar 2019

Copenhill, operatøren af skibakken, gennemfører tirsdag og onsdag i uge 7 test af skibakken. Der vil derfor komme øget trafik ad Vindmøllevej.

Læs mere om arrangementet her

 


 

Muligt weekendarbejde i december og januar.

29. november 2018

Den stærke vind vanskeliggør arbejdet på klatrevæggen, derfor regner vi med at arbejde i weekenderne til og med den 16. december, samt weekenderne i januar måned 2019. 

 

Med venlig hilsen

Patrik Gustavsson

Fonden Amager Bakke


 

Varsling om støjende arbejder i weekender.

2. november 2018

Fonden Amager Bakke er ved at opføre den høje klatrevæg ved Amager Bakke og varsler hermed om risikoen for støjende arbejder i de kommende weekender i november, samt den første weekend i december.

Klatrevæggen opføres i tre etaper:

1. Montage af svære stålbjælke der bærer klatrevæggen (udført)
2. Montage af stålskellet der bærer klatrefladerne (under udførsel)
3. Montage af klatreflader udenpå stålskellet (ikke påbegyndt endnu)

Ifølge den nuværende tidsplan vil klatrevæggen være færdig i starten af december.

Ved montagearbejderne vil der kunne foregå støj fra de elektriske skruemaskiner der bruges til at efterspænde de bolte der holder hhv. stålskellet og klatreflader. Herudover benytter sig arbejderne af en elektrisk platformslift, der muligvis vil kunne høres.

Montagearbejderne er ekstremt vindfølsomme, da platformsliften ikke må benyttes ved hård vind. Det betyder også, at arbejderne i weekenderne kun vil blive udført når vindhastigheden er nede på et sikkerhedsmæssigt forsvarligt niveau.

Såfremt det bliver arbejdet på klatrevæggen i weekenderne, så har vi bedt klatrevægsmontøren om at tidligst starte kl. 09.30 om lørdagen og søndagen, og stoppe senest kl. 17.00

Jeg står til jeres disposition såfremt I oplever alvorlige gener eller har spørgsmål til arbejdet. Jeg kan til enhver tid kontaktes på telefon 26 24 31 81.

Sidst vil jeg benytte mig af lejligheden til at takke på forhånd for jeres forståelse.


Med venlig hilsen,

Patrik Gustavsson,
Fonden Amager Bakke.

 


Asfaltering af parkeringsplads

16. oktober

I perioden torsdag den 25. oktober til onsdag den 31. oktober 2018 foretager vores leverandører asfaltarbejder på parkeringspladsen foran Amager Bakke. Af hensyn til arbejdets gennemførsel udlægges asfalten på hverdage mellem 06.00 og 21.00. 

Hvis det bliver nødvendigt at flytte asfaltarbejderne til et andet tidspunkt, på grund af vejrforhold eller andet, vil der blive orienteret på denne side. Såfremt der opstår gener eller opstår spørgsmål, er I velkomne at kontakte projektleder Per Brask på telefon 23242949

Vindmøllevej

Arbejdet med at forbedre Vindmøllevej er blevet udskudt til november og december i år. Vindmøllevej får herefter dobbeltrettet cykelsti og fortov på sydsiden fra Forlandet til enden mod HOFOR. Der vil kunne komme gener i form af støj og støv i forbindelse med anlægsarbejdet.


 

Montering af stålbjælke til klatrevæg

27. september

Fonden Amager Bakke orienterer om, at man kommer arbejde nu på lørdag (29/9) med at hejse stålspær til klatrevæggen på plads. Arbejdet følger bygge- og anlægsforeskrifterne for Københavns Kommune og starter tidligst kl. 08.00 på lørdag med slut senest kl. 17.00 samme dag. Montørerne vil bruge en batteridreven skruetrækker til at efterspænde bolte med, og der kan forekomme larm fra denne. Såfremt arbejdet ikke er færdig lørdag, vil montørerne bruge en kran til at hejse de sidste bjælke på plads søndag. Også i dette tilfælde vil der blive brugt håndværktøjer til at efterspænde boltene for at minimere evt. gener. Både Fonden og entreprenøren er opmærksom på den generelle støjgrænse på 40dB, der er gældende for arbejder på søndage.

Såfremt der opstår gener eller opstår spørgsmål, er I velkomne at kontakte Patrik Gustavsson, Fonden Amager Bakke, på telefon 2624 3181.


 

Cykelsti og fortov på Vindmøllevej

29. juni 2018

Vi er opmærksomme på, at byggerierne hos HOFOR og ARC til tider medfører gener for vores naboer. Samtidig er vi opmærksomme på, at når vi indvier udsigtspunktet på toppen af HOFORs nye kraftværksblok og Amager Bakkes rekreative areal, er det vigtigt med bedre trafiksikkerhed på Vindmøllevej. Tiden er derfor kommet til at optimere vejen - især for cyklende og gående. Det betyder, at Vindmøllevej nu får dobbeltrettet cykelsti og fortov på sydsiden fra Forlandet til enden mod HOFOR. 

Vi forventer, at arbejdet indledes torsdag den 5. juli 2018, og vi kan ikke undgå, at der en gang imellem vil være både støv og støj. Vi vil imidlertid gøre, hvad vi kan for at begrænse generne mest muligt.

Arbejdet finder sted i perioden juli til november 2018 og udføres i dagtimerne på hverdage mellem 07 og 18.


 

Pæleramning til skicenter

3. oktober 2017

Funderingen af skicentret foran Amager Bakke er gået i gang. Det er i skicenterbygningen, du som gæst kan leje ski, købe udstyr, skifte tøj og købe skipasbillet.

Skicentret er ca 600 m2 stort. Det er lagt ind under parkeringspladsen med udkig til bakken. Hvis alt går efter planen, vil arbejdet med pæleramningen vare frem til omkring den 6. oktober.

Skicentret forventes stå færdigt til sommer næste år.

 


 

Hvad sker der på byggepladsen

Byggeriet af energianlægget er færdigt og vi er gået ind i etableringen af det rekreative anlæg. Züblin er i gang med at montere betonelementer på rampen til taget - også kaldet den lille bakke, for nybegynderne på ski.

BIG arbejder hårdt på at klargøre de sidste tegningsarbejder, og klargøre de kommende udbud. Nogle af landets dygtigste landskabsarkitekter – SLA – er med og hjælper BIG med at designe det grønne landskab, der også er den del af tagfladen.

Allerede nu kan I se, hvor klatrevæggen kommer til at være; det er den vertikale ”rille” der går fra anlæggets top og ned til markniveau, på den del af bygningen der vender ud mod byen og Magreteholm. Amager Bakke Fonden, der står for etablering af den rekreative del af anlægget arbejder sammen med Dansk Klatreforbund og en lang række klatreklubber på at definere krav og ønsker til klatrevæggen.

Vi har haft driften af skianlægget i udbud, og firmaet CopenHill ApS vandt retten til at drive skibakken. CopenHill har lavet et samarbejde med nogle af de største skiklubber i landet, Den Danske Skiskole, skistedet Vallåsen i Sverige, en dygtig restauratør samt et professionelt eventbureau. Det ser ud til at være et meget fint setup og vi har høje forventninger til serviceniveauet og den daglige drift.

Alle grønne tagarbejder håber vi kan starte op i slutningen af sommeren/starten af efteråret, og så mangler vi ”bare” at etablere liftsystem, bygge en skibutik foran energianlægget, montere skiunderlag, opføre klatrevæggen og bygge cafeen på toppen.

Følg med ....

Vi støjer 

Det kan ikke undgås, at et så stort byggeri som Amager Bakke giver støj, men vi har fokus på at genere mindst muligt.De støjende aktiviteter vil blive udført indtil kl. 19.00 på hverdage, og kl. 17.00 i weekenden.
Arbejdet følger Københavns Kommunes regler for, hvor meget der må støjes.

Støv
Lastbiltrafik og gravearbejde på byggepladsen kan give støv i luften, især når vejret er tørt.
Vi vil tage skridt til at minimere sådanne gener.

 

 

 

   

Asfaltering af parkeringsplads

I perioden torsdag den 25. oktober til onsdag den 31. oktober 2018 foretager vores leverandører asfaltarbejder på parkeringspladsen foran Amager Bakke. Af hensyn til arbejdets gennemførsel udlægges asfalten på hverdage mellem 06.00 og 21.00. 
 
Hvis det bliver nødvendigt at flytte asfaltarbejderne til et andet tidspunkt, på grund af vejrforhold eller andet, vil der blive orienteret via ARC’s hjemmeside.
 
Såfremt der opstår gener eller opstår spørgsmål, er I velkomne at kontakte projektleder Per Brask på telefon 23242949

Vindmøllevej

Arbejdet med at forbedre Vindmøllevej er blevet udskudt til november og december i år. Vindmøllevej får herefter dobbeltrettet cykelsti og fortov på sydsiden fra Forlandet til enden mod HOFOR. Der vil kunne komme gener i form af støj og støv i forbindelse med anlægsarbejdet.