For naboer

Her finder du nyt for naboer til Amager Bakke

Støj fra HOFOR i maj 

8. maj 2019

BEMÆRK: Følgende er en viderebringelse af HOFORs meddelelse. Har du sprøgsmål eller vil du gerne klage, er det altså HOFOR  (og ikke ARC), som du skal henvende dig til.  

I BIO4-projektet er HOFOR så langt, at de skal til at klargøre kedlen til drift. Det betyder, at kedlen skal blæses igennem med højtryksdamp for at fjerne partikler og snavs i kedelrørene.

Da dampen lukkes ud i det fri, vil det på trods af lyddæmpning medføre en høj, brusende støj og en kraftig dampfane, som kan høres og ses på lang afstand. HOFOR beklager eventuelle gener i den forbindelse.

Den første dampblæsning begynder fredag den 10. maj ved middagstid.

Dampblæsningen foregår herefter to gange dagligt i de efterfølgende to-tre uger, indtil kedelrørene er helt fri for partikler. Der vil være dage med kun en enkelt dampblæsning.

Dampblæsningen varer ca. 10-30 minutter ad gangen og vil ske i følgende tidsrum:

Hverdage og lørdage: kl. 8.00 - 18.00.

Søn- og helligdage: kl. 10.00- 18.00.

Støjniveauet er ca. 110 dB i 25 meters afstand fra dampudslippet. Støjen vil derfor være noget lavere ved jeres boliger, men desværre stadig mærkbar. Dampudslippet sker på den vestlige side af BIO4, og den maximale støj forekommer i de første ca. 10 minutter

Skulle der ske forskydning i tidsplanen, vil en ny startdato blive annonceret her

Kontakt til HOFOR kan ske på denne mail: infobio4@hofor.dk

 


 

Montagearbejde i weekenderne

25. april 2019

Der vil kunne foregå montagearbejder i weekenderne i de kommende uger, fra d.d. og i løbet af hele maj måned. Baggrunden er den meget vindfølsomme montage af den høje klatrevæg ved Amager Bakke.

Arbejderne foregår ved hjælp af en elektrisk platformslift og batteridrevne skruemaskiner. Hvis I oplever voldsomme gener er I velkomne at kontakte Patrik Gustavsson, Direktør i Fonden Amager Bakke, på tlf. 2624 3181.

 

Vi takker for jeres forståelse!


 

Morgenarbejde 13/14. marts

12. marts 2019

I forbindelse med etableringen af fortov og cykelsti på Vindmøllevej skal der asfalteres på diverse indkørsler. Asfalteringen medfører, at to parkeringspladser på Vindmøllevej lukkes, mens arbejdet udføres.

For at forstyrre trafikken på vejen mindst muligt er det planlagt at starte de forberedende arbejder kl 06.00. De forberedende arbejder omfatter regulering af gruslaget med en gravemaskine.

Det er planlagt, at arbejdet gennemføres onsdag den 13.marts kl 06.00 eller torsdag den 14.marts kl 06.00.

Vi beklager de gener, arbejdet måtte give.

 


 

Test af skibakke

8. februar 2019

Copenhill, operatøren af skibakken, gennemfører tirsdag og onsdag i uge 7 test af skibakken. Der vil derfor komme øget trafik ad Vindmøllevej.

Læs mere om arrangementet her

 


 

Muligt weekendarbejde i december og januar.

29. november 2018

Den stærke vind vanskeliggør arbejdet på klatrevæggen, derfor regner vi med at arbejde i weekenderne til og med den 16. december, samt weekenderne i januar måned 2019. 

 

Med venlig hilsen

Patrik Gustavsson

Fonden Amager Bakke


 

Varsling om støjende arbejder i weekender.

2. november 2018

Fonden Amager Bakke er ved at opføre den høje klatrevæg ved Amager Bakke og varsler hermed om risikoen for støjende arbejder i de kommende weekender i november, samt den første weekend i december.

Klatrevæggen opføres i tre etaper:

1. Montage af svære stålbjælke der bærer klatrevæggen (udført)
2. Montage af stålskellet der bærer klatrefladerne (under udførsel)
3. Montage af klatreflader udenpå stålskellet (ikke påbegyndt endnu)

Ifølge den nuværende tidsplan vil klatrevæggen være færdig i starten af december.

Ved montagearbejderne vil der kunne foregå støj fra de elektriske skruemaskiner der bruges til at efterspænde de bolte der holder hhv. stålskellet og klatreflader. Herudover benytter sig arbejderne af en elektrisk platformslift, der muligvis vil kunne høres.

Montagearbejderne er ekstremt vindfølsomme, da platformsliften ikke må benyttes ved hård vind. Det betyder også, at arbejderne i weekenderne kun vil blive udført når vindhastigheden er nede på et sikkerhedsmæssigt forsvarligt niveau.

Såfremt det bliver arbejdet på klatrevæggen i weekenderne, så har vi bedt klatrevægsmontøren om at tidligst starte kl. 09.30 om lørdagen og søndagen, og stoppe senest kl. 17.00

Jeg står til jeres disposition såfremt I oplever alvorlige gener eller har spørgsmål til arbejdet. Jeg kan til enhver tid kontaktes på telefon 26 24 31 81.

Sidst vil jeg benytte mig af lejligheden til at takke på forhånd for jeres forståelse.


Med venlig hilsen,

Patrik Gustavsson,
Fonden Amager Bakke.

 


Asfaltering af parkeringsplads

16. oktober

I perioden torsdag den 25. oktober til onsdag den 31. oktober 2018 foretager vores leverandører asfaltarbejder på parkeringspladsen foran Amager Bakke. Af hensyn til arbejdets gennemførsel udlægges asfalten på hverdage mellem 06.00 og 21.00. 

Hvis det bliver nødvendigt at flytte asfaltarbejderne til et andet tidspunkt, på grund af vejrforhold eller andet, vil der blive orienteret på denne side. Såfremt der opstår gener eller opstår spørgsmål, er I velkomne at kontakte projektleder Per Brask på telefon 23242949

Vindmøllevej

Arbejdet med at forbedre Vindmøllevej er blevet udskudt til november og december i år. Vindmøllevej får herefter dobbeltrettet cykelsti og fortov på sydsiden fra Forlandet til enden mod HOFOR. Der vil kunne komme gener i form af støj og støv i forbindelse med anlægsarbejdet.


 

Montering af stålbjælke til klatrevæg

27. september

Fonden Amager Bakke orienterer om, at man kommer arbejde nu på lørdag (29/9) med at hejse stålspær til klatrevæggen på plads. Arbejdet følger bygge- og anlægsforeskrifterne for Københavns Kommune og starter tidligst kl. 08.00 på lørdag med slut senest kl. 17.00 samme dag. Montørerne vil bruge en batteridreven skruetrækker til at efterspænde bolte med, og der kan forekomme larm fra denne. Såfremt arbejdet ikke er færdig lørdag, vil montørerne bruge en kran til at hejse de sidste bjælke på plads søndag. Også i dette tilfælde vil der blive brugt håndværktøjer til at efterspænde boltene for at minimere evt. gener. Både Fonden og entreprenøren er opmærksom på den generelle støjgrænse på 40dB, der er gældende for arbejder på søndage.

Såfremt der opstår gener eller opstår spørgsmål, er I velkomne at kontakte Patrik Gustavsson, Fonden Amager Bakke, på telefon 2624 3181.


 

Cykelsti og fortov på Vindmøllevej

29. juni 2018

Vi er opmærksomme på, at byggerierne hos HOFOR og ARC til tider medfører gener for vores naboer. Samtidig er vi opmærksomme på, at når vi indvier udsigtspunktet på toppen af HOFORs nye kraftværksblok og Amager Bakkes rekreative areal, er det vigtigt med bedre trafiksikkerhed på Vindmøllevej. Tiden er derfor kommet til at optimere vejen - især for cyklende og gående. Det betyder, at Vindmøllevej nu får dobbeltrettet cykelsti og fortov på sydsiden fra Forlandet til enden mod HOFOR. 

Vi forventer, at arbejdet indledes torsdag den 5. juli 2018, og vi kan ikke undgå, at der en gang imellem vil være både støv og støj. Vi vil imidlertid gøre, hvad vi kan for at begrænse generne mest muligt.

Arbejdet finder sted i perioden juli til november 2018 og udføres i dagtimerne på hverdage mellem 07 og 18.


 

Pæleramning til skicenter

3. oktober 2017

Funderingen af skicentret foran Amager Bakke er gået i gang. Det er i skicenterbygningen, du som gæst kan leje ski, købe udstyr, skifte tøj og købe skipasbillet.

Skicentret er ca 600 m2 stort. Det er lagt ind under parkeringspladsen med udkig til bakken. Hvis alt går efter planen, vil arbejdet med pæleramningen vare frem til omkring den 6. oktober.

Skicentret forventes stå færdigt til sommer næste år.