Hoved- og nøgletal

ARC omsatte for 435.691 mio. kr. i 2017. Vi modtager affald fra 600.000 indbyggere og 68.000 virksomheder i Københavnsområdet.

ARC er ejet af Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, Købehavn og Tårnby kommuner. Som en fælleskommunal forsyningsvirksomhed drives ARC efter et hvile-i-sig-selv princip. Det betyder, at indtægter og udgifter over en periode skal balancere. 

I 2017 omsatte ARC for 435.691 mio. kr. og omdannede 357.000 ton affald til 900.000 MWh energi; 796.000 MWh varme og en elproduktion på 104.000 MWh. 

Vores genbrugspladser modtager hvert år mange tusinde ton affald. I 2016 modtog vores genbrugspladser 104.000 ton affald. 89 pct. genanvendes. 8 pct. Energiudnyttes. 3 pct. sendes til deponi og specialbehandling.

       
Nøgletal 

2017 

2016 

2015 

Brændte mængder affald i tons  354.000 341.000 332.000
Brændte mængder biomasse i tons  3.000 12.000 65.000
Samlet mængde brændt 357.000 353.000 397.000
        
Varmeproduktion/-afsætning i MWh  796.000 683.000 765.000
Elproduktion i MWh  104.000 178.000 157.000
- heraf el-afsætning 85.000 155.000 135.000
 Energiproduktion i MWh 900.000 861.000 921.000
       
Affald leveret på genbrugspladserne (tons) 103.650 104.612 104.497
Genanvendelsesprocent  89 89 89
Antal besøg på genbrugspladserne 1.045.851 1.070.383 1.080.826
       
Hovedtal (1.000 kr.)      
Nettoomsætning 435.691 397.627 423.447
Resultat før renter (EBIT) -258.818 2.198.445 -2.212.627
Netto finansielle indtægter/omkostninger  -58.750 -51.948 -57.594
Årets resultat -312.568 2.146.497 -2.270.581
Balancesum  4.086.567 4.368.037 2.353.539
Egenkapital 156.835 552.777 -1.520.175
Årets investeringer i anlægsaktiver 441.899 740.523 1.129.561