Hoved- og nøgletal

ARC omsatte for 947 mio. kr. i 2019. Vi modtager affald fra 640.370 indbyggere og 68.000 virksomheder i hovedstadsområdet.

ARC er ejet af Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, Købehavn og Tårnby kommuner. Som en fælleskommunal forsyningsvirksomhed drives ARC efter et hvile-i-sig-selv princip. Det betyder, at indtægter og udgifter over en periode skal balancere. 

I 2019 omsatte ARC for 947.965 mio. kr. og omdannede 477.000 ton affald til 1.378.000 MWh energi; 1.160.000 MWh varme og en elproduktion på 218.000 MWh. 

Vores genbrugspladser modtager hvert år mange tusinde ton affald. I 2019 modtog vores genbrugspladser 101.000 ton affald. 89 pct. sendes til genanvendelse. 8 pct. Energiudnyttes. 3 pct. sendes til deponi og specialbehandling.

         
Nøgletal 

 2019 

2018 

2017 

2016 

Brændte mængder affald i tons  403.000 404.000 354.000 341.000
Brændte mængder biomasse i tons  74.000 39.000 354.000 12.000
Samlet mængde brændt 477.000 443.000 357.000 353.000
          
Varmeproduktion/-afsætning i MWh  1.160.000 1.090.000 796.000 683.000
Elproduktion i MWh  218.000 169.000 104.000 178.000
- heraf el-afsætning 135.000 135.000 85.000 155.000
 Energiproduktion i MWh 1.378.000 1.259.000 900.000 861.000
         
Affald leveret på genbrugspladserne (tons) 101.000 100.000 103.650 104.612
Sendes til genanvendelse 89 88 89 89
Antal besøg på genbrugspladserne 1.061.000 993.000 1.045.851 1.070.383
         
Hovedtal (1.000 kr.)        
Nettoomsætning 947.965 570.454 435.691 397.627
Resultat før renter (EBIT) 28.315 -157.927 -258.818 2.198.445
Netto finansielle indtægter/omkostninger  -61.925 -57.095 -58.750 -51.948
Årets resultat -33.610 -215.022 -312.568 2.146.497
Balancesum  3.930.611 3.970.842 4.086.567 4.368.037
Egenkapital -286.180 -69.504 156.835 552.777
Årets investeringer i anlægsaktiver 182.222 164.012 441.899 740.523