Hoved- og nøgletal

ARC omsatte for 570 mio. kr. i 2018. Vi modtager affald fra 640.370 indbyggere og 68.000 virksomheder i hovedstadsområdet.

ARC er ejet af Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, Købehavn og Tårnby kommuner. Som en fælleskommunal forsyningsvirksomhed drives ARC efter et hvile-i-sig-selv princip. Det betyder, at indtægter og udgifter over en periode skal balancere. 

I 2018 omsatte ARC for 570.454 mio. kr. og omdannede 443.000 ton affald til 1.259.000 MWh energi; 1.090.000 MWh varme og en elproduktion på 169.000 MWh. 

Vores genbrugspladser modtager hvert år mange tusinde ton affald. I 2018 modtog vores genbrugspladser 100.000 ton affald. 88 pct. sendes til genanvendelse. 8 pct. Energiudnyttes. 3 pct. sendes til deponi og specialbehandling.

         
Nøgletal 

 2018 

2017 

2016 

2015 

Brændte mængder affald i tons  404.000 354.000 341.000 332.000
Brændte mængder biomasse i tons  39.000 3.000 12.000 65.000
Samlet mængde brændt 443.000 357.000 353.000 397.000
          
Varmeproduktion/-afsætning i MWh  1.090.000 796.000 683.000 765.000
Elproduktion i MWh  169.000 104.000 178.000 157.000
- heraf el-afsætning 135.000 85.000 155.000 135.000
 Energiproduktion i MWh 1.259.000 900.000 861.000 921.000
         
Affald leveret på genbrugspladserne (tons) 100.000 103.650 104.612 104.497
Sendes til genanvendelse 88 89 89 89
Antal besøg på genbrugspladserne 993.000 1.045.851 1.070.383 1.080.826
         
Hovedtal (1.000 kr.)        
Nettoomsætning 570.454 435.691 397.627 423.447
Resultat før renter (EBIT) -157.927 -258.818 2.198.445 -2.212.627
Netto finansielle indtægter/omkostninger  -57.095 -58.750 -51.948 -57.594
Årets resultat -215.022 -312.568 2.146.497 -2.270.581
Balancesum  3.970.842 4.086.567 4.368.037 2.353.539
Egenkapital -69.504 156.835 552.777 -1.520.175
Årets investeringer i anlægsaktiver 164.012 441.899 740.523 1.129.561