Organisation

ARC er et interessentselskab ejet af fem hovedstadskommuner

Direktion

Direktør Jacob Hartvig Simonsen

Økonomi- og HR-chef Jacob Velling 

Sekretariatschef Peter Roulund 

Chef for affaldsindsamling Helena Hasselsteen Nielsen

Ressourcechef John Thesmer 

Energichef Søren Haubenreisser Knudsen 

Bestyrelse

ARC er et fælleskommunalt selskab ejet af Dragør, Frederiksberg, Hvidovre, København og Tårnby kommuner. 

Bestyrelsen består af seks medlemmer, hvoraf Københavns Kommune udpeger to medlemmer, og hver af de øvrige kommuner udpeger ét medlem. 

Bestyrelsen vælges for en fire-årig periode og følger den kommunale valgperiode. Den nuværende bestyrelse sidder frem til 2021, hvorefter en ny bestyrelse vælges.

Læs mere om ARCs bestyrelse her