Amager Bakke

Amager Bakke er bygget som erstatning for det gamle, udtjente affaldsenergianlæg, Amagerforbrænding.
Snart kan du stå på ski på Amager Bakke

Fakta     Billeder     English

Amager Bakke på to minutter

Ambitionerne var tårnhøje allerede i planlægningsfasen. Således skulle det nye anlæg være det reneste og mest energieffektive affaldsenergianlæg i hele verden. Anlægget skulle – ligesom forgængeren - producere el og varme af affald, og gøre det så effektivt og rent som overhoved muligt. 

Men ikke nok med det.

I stedet for at bygge en klassisk industribygning – en firkantet betonklods – skulle det nye anlæg i sin udformning biddrage positivt til byen, blive en del af byen, ja, sågar et vartegn for hovedstaden var ambitionen. Og fordi København – ligesom resten af verdens storbyer – vokser i indbyggertal, skulle tagfladen udnyttes til rekreative formål og gøres tilgængelig for offentligheden.

Med blandt andet det opdrag udskrev man i 2010 en arkitektkonkurrence, og ud af 36 bud fra arkitektvirksomheder over hele verden, blev seks prækvalificeret og vinderen, BIG – Bjarke Ingels Group, blev med deres bud, Amager Bakke, kåret i januar 2011.

I marts 2013 blev første spadestik taget, i maj 2017 begyndte energiproduktionen og i oktober samme år rykkede medarbejderne ind.

I dag står Amager Bakke færdigt - klar til at tage mod gæster og besøgende fra hovedstaden og hele verden.

 

 

Rendering eller virkelighed?

I 2010 modtog vi de første bud på, hvordan Amager Bakke ville se ud, når byggeriet stod færdigt. Det gør det nu.

Klik på billederne for at se dem i høj opløsning.

Renderinger af BIG - Bjarke Ingels Group, Fotos af Christoffer Regild.

 

Rendering Lynetten Mini Virkelighed Lynetten Mini
Rendering Med Anlaeg Og Fugle Mini Virkelighed Med Anlaeg Og Fugle Mini

 

Vidste du, at:

 • Amager Bakke har en affaldssilo med en kapacitet på ca. 22.000 tons svarende til ca. 3 ugers leverance af affald
 • Over 99% af al energien i affaldet frigives under forbrændingen
 • Luft, som er nødvendig for forbrændingsprocessen, suges fra affaldssiloen, så der ikke slipper lugt ud til omgivelserne
 • Amager Bakke producerer ved normal drift 2,7 MWh fjernvarme og 0,8 MWh elektricitet for hvert ton affald, der behandles. I 2018 dækkede energiproduktionen 30.000 husstandes elforbrug og 72.000 husstandes varmeforbrug.
 • Amager Bakke har fleksibelt design, så produktionen kan tilpasses det aktuelle fjernvarmebehov i København
 • Amager Bakke er som det første forbrændingsanlæg i Danmark udrustet med katalysator for NOx-rensning (såkaldt SCR-system), der sikrer ultralave værdier i forhold til øvrige danske anlæg
 • Miljøet skånes, ved at Amager Bakke har et af verdens mest effektive røggasrensningsanlæg, bl.a. med over 95 pct. rensning for NOx, to uafhængige systemer for dioxinrensning og flere trin for rensning for HCl og SO2

Men vidste du så også, at:

 • Amager Bakke er etableret med en skibakke på cirka 370 meter med en faldhøjde på 75 meter. Skibakken består af fire piste udlagt i sværhedsgrader. To grønne (15 og 18% hældning), en grøn/blå (15-23% hældning) og en sort/rød (23-45% hældning). Pistene er designet med hjælp fra MountainWorks, Colorado, og David Ny (Sverige)
 • Der er 3 tæppelifte (”magic carpets”) og en tallerkenlift, som transporterer skiløbere til toppen
 • Der er mulighed for 670 meter trappeløb og at løbe- og vandrestierne på bakken inspireret af et norsk/svensk fjeld
 • Tagterrassen og caféen befinder sig i 75 meters højde
 • Udkigspunktet ligger 82 meter oppe og med byens bedste udsigt
 • Amager Bakke har verdens højeste klatrevæg på hele 80 meter. Delt op i fire pitches, med klatreruter fra 5a (nem) til 8a (virkelig svær).

 

Billedgalleri

Klik på billederne for at se dem i høj opløsning. 

1-9 plus 16-18 af Christoffer Regild

10-12 af Ehrhorn/Hummerston

13-15 af Dragør Luftfoto

01 02 03
04 05 06
07 08 09
10 11 12
13 14 15
16 17 18