Skandinavien bør satse på CO2-fangst

Skandinaviske affaldsenergivirksomheder opfordrer politikere og myndigheder til at satse på CO2-fangst

Sammen med Fortum Oslo Varme og Stockholm Exergi opfordrer ARC skandinaviske og europæiske politikere og myndigheder til at satse på CO2-fangst, hvis målet fra Paris-aftalen om at begrænse stigningen i den globale opvarmning til maksimalt 1,5 grader skal indfries. 

Potentialet er stort:

• Affaldsenergiudnyttelse i kombination med CO2-fangst og -lagring (CCS) kan løse byers affaldsproblemer, producere elektricitet og opvarme huse samt fjerne CO2 fra atmosfæren.

• Potentialet er stort. Alene i Europa er der omkring 500 anlæg, hvor carbon capture teknologien kan implementeres, hvilket vil kunne bidrage til betydelige reduktioner i EU's drivhusgasemissioner.

 

Men rammerne skal være på plads:

• Klimapolitikken, både nationalt og inden for EU, bør designes således, at negative emissioner har en langsigtet og stabil markedsværdi.

• De skandinaviske lande bør udvikle strategier og støtteordninger for at øge forekomsten af CO2-fangst på deres affaldsenergianlæg og i industrien samt se på muligheden for at gøre CO2-fri affaldshåndtering til en skandinavisk eksportmulighed.

 

Baggrund

Uden CO2-fangst og -lagring (CCS) vil det være både dyrt og udfordrende at leve op til Paris-aftalen og begrænse stigningen i den globale opvarmning til maksimalt 1,5 grader. Det peger både FN’s klimapanel, Europa-Kommissionen og Det Internationale Energiagentur (IEA) på. Selv med 100% vedvarende energiproduktion og fuld elektrificering af transportsektoren er CCS nødvendigt, fordi den kan levere negative emissioner. Det gælder også i affaldssektoren, hvor energiudnyttelse af husholdningsaffald alene tegner sig for fem procent af verdens CO2-emissioner.

Hvert år deponeres over 100 millioner ton affald i Europa. Dette skaber emissioner af farlige drivhusgasser som metan og CO2 og bidrager til lokal forurening af grundvand, jord og den luft, vi indånder. Vi er nødt til at ændre forbrugsmønstre og reducere mængden af affald. Det er en forpligtelse, vi alle må tage på os. Virksomheder, politikere og privatpersoner. Her og nu er de bedste alternativer genbrug og genanvendelse, og det arbejder vi kontinuerligt og målrettet med.

Men vi er nødt til at indse, at der i flere år fremover fortsat vil være restaffald, der ikke kan genbruges på en miljømæssig forsvarlig måde. Og det er den rest, vi i dag i København, Oslo og Stockholm udnytter til at producere elektricitet og varme til byernes indbyggere. Men vi ønsker at gå skridtet videre.

Hvis vi indfanger CO2 på vores anlæg, kan vi tilsammen fjerne op mod to millioner ton CO2 fra udledningen om året. Mere end 50% af dette vil være biogen CO2 og dermed give negative emissioner. Sagt på en anden måde tager vi CO2 ud af kredsløbet, hvilket Europa-Kommissionen peger på, vil være nødvendigt, hvis vi skal nå målet om et klimaneutralt Europa inden 2050.

Potentialet er også stort. Der er omkring 500 affaldsenergianlæg i Europa, hvor den samme teknologi kan implementeres, og med udfasningen af lossepladser i EU vil behovet for klimavenlige anlæg øges yderligere.

Vi opfordrer skandinaviske og europæiske politikere og myndigheder til at støtte udviklingen af fremtidens industri.

En solid ramme for CCS, hvor blandt andet negative emissioner og innovative forretningsmuligheder er incitamenter, vil være nødvendig for, at vi kan bidrage til at nå både målene i Parisaftalen og EU's 2050-strategi. ARC, Fortum Oslo Varme og Stockholm Exergi er klar til at lede an og tage vores sociale ansvar.

Jacob H. Simonsen, CEO, ARC

Eirik F. Tandberg, Managing director, Fortum Oslo Varme AS

Anders Egelrud, Vd och Koncernchef, Stockholm Exergi

 

Få mere at vide om CO2-fangst

Se webinaret om CO2-fangst afholdt af Fortum, Exergi og ARC

Læs om det EUDP-støttede carbon capture testanlæg

Se ARC-talk om Carbon Capture med Direktør Jacob Simonsen på YouTube

Læs mere om CO2-fangst projektet