Indsamling af affald

Har du et spørgsmål til afhentning af dit affald? Tjek, om vi har svar på dit spørgsmål her.

Du kan se seneste status og nyheder ang. afhentning af affald på din kommunes hjemmeside

 


Vi har listet de oftest stillede spørgsmål om affald, manglende afhentning, placering af beholdere, snerydning  mm. Se, om dit spørgsmål bliver besvaret her.

Hvorfor er mit affald ikke blevet hentet?
Opret en afvigelse på din kommunes hjemmeside inden for 10 dage. På den måde får din kommune og renovatøren besked om manglende afhentning. Dragør eller Tårnby.


Renovationsmedarbejderen har ikke hentet affald. Der er heller ikke en besked i min postkasse om årsagen. Hvornår får jeg så hentet affald?
 
Opret en afvigelse hos Dragør eller Tårnby. Så giver vi renovatøren besked om at hente dit affald inden for 1-2 dage.


Hvad gør jeg indtil jeg får hentet affald næste gang?

Pap/papir: Du kan bundte eller samle det i en papkasse og stille det ved siden af beholderen. 
Så bliver det taget med ved næste afhentning.

Dagrenovation i Tårnby: Har skraldemanden glemt at tømme, kan du oprette en afvigelse. Så kommer vi inden for to hverdage og tømmer din beholder.

Er du ved en fejl selv årsag til den manglende tømning, kan du købe en mærkat hos kommunen (Skriv fuld adresse inkl postnr.) Sæt en pose ved siden af beholderen ved næste tømning med mærkaten et synligt sted, så skraldemanden kan se det. 

Dagrenovation i Dragør: Renovatøren efterlader en sæk som kan benyttes til næste gang, hvis din affaldspose er overfyldt.

 

Hvornår er næste tømning på min adresse?
Dragør: Se næste tømning.
Tårnby: Se næste tømning her ved at indtaste din adresse. Du kan også hente affaldsapp’en 'Affaldsportalen', hvor du kan tilmelde dig en SMS-service. 

 

Hvor må min beholder stå? 
Din beholder må max stå 40 meter fra vejskel - ud mod vejen. (Storskrald og haveaffald skal ud til vejskel). 
Læs mere om Tårnby kommunens regulativ for husholdningsaffald


Hvorfor bliver beholderen ikke sat tilbage?
Renovationsmedarbejderen har pligt til at køre spanden tilbage, hvor den stod på matriklen. Vi giver besked til renovationsmedarbejder om at køre spanden på plads fremover.
Bor du i Tårnby, har du mulighed for at oprette en afvigelse, hvis beholderen ikke er sat tilbage.


Hvordan får jeg tømt, hvis min affaldsbeholder ikke er tømt, og den er glemt eller skraldemanden har meldt ind at forholdene ikke er i orden?
Hvis renovationsmedarbejderen har glemt at give beksed om manglende tømning, kan du melde ind via kommunens hjemmeside. I så fald giver vi beskeden videre, så bilen kan komme ud og tømme hurtigst muligt. – senest 1-2 hverdage efter. Har renovationsmedarbejderen meldt ind, at beholderen vender forkert, vil dit affald ikke blive hentet før næste tømning. I så fald har renovationsmedarbejderen sat en ekstra sæk i kanten af beholderen eller skraldestativet, og så bliver begge poser hentet ugen efter.

Pap/papir: kan du bundte eller samle det i en papkasse og stille det ved siden af beholderen. Så bliver begge taget med ved næste afhentning.

Er affaldet ikke hentet i Dragør: Har renovationsmedarbejderen meldt ind, at beholderen vender forkert, vil dit affald ikke blive hentet før næste tømning. I så fald har renovationsmedarbejderen sat en ekstra sæk i kanten af beholderen eller skraldestativet, og så bliver begge poser hentet ugen efter.

Pap/papir i Dragør
Bemærk, at i Dragør er pap og papir  en såkaldt 'skelordning'. Det betyder, at beholdere eller pose skal være synlige ved skel -senest aftenen før indsamlingsdagen.


Jeg har overskydende affald, hvad gør jeg?

I Tårnby kan du købe et klistermærke hos kommunen. Det koster 125 kr. for 5 stk. (Bestil det online på kommunens onlineshop.)
I Dragør er du nødt til at ændre din ordning. (Ved højtider kan du købe ekstra affaldsposer på Dragør Rådhus) 


Jeg ønsker en større beholder, hvordan får jeg det?
Du skal henvende dig til din kommune for at få en større beholder.


Hvad gør jeg med mit haveaffald?
Du kan samle dit haveaffald i 240 l. beholdere, papirsposer eller budte haveaffaldet.
Bliver det ikke hentet er det muligt at oprette en afvigelse (Klik af i pop-up besked, hvad der ikke er blevet hentet). 


Hvordan får jeg en grøn beholder til haveaffald?

Ønsker du at anskaffe dig en grøn beholder til haveaffald, kan de købes i byggemarkeder.
Læs mere om haveaffald i Tårnby. Bor du i Dragør, kan du læse mere om haveaffald der.

Hvad gør etageboliger med gamle juletræer?
Viceværten i din boligforening kan bestille en container hos kommunen.
Tårnby: renovation@taarnby.dk
Dragør: pt@dragoer.dk


Hvilke arealer skal jeg rydde for sne?
Grundejere skal sørge for at indgange og adgang til og plads omkring affaldsstativet holdes sikre og farbare for renovationsmedarbejderen. Sker dette ikke, kan du risikere, at dit affald først bliver hentet, når du har gjort det sikkert at færdes på din grund.

 

Har jeg pligt til at beskære træer og buske?
Som grundejer har du pligt til at beskære træer og buske bl.a. af hensyn til renovationsbilerne. Læs mere om dine forpligtelser som grundejer i Dragør og i Tårnby.

 

Læs mere om, hvordan du sikrer adgangsveje og placering af affaldsbeholdere i Tårnby.  

Adgangsforhold